"İsm-i Âzamın iki ziyasından bir ziyası veya altı nurundan bir nuru olan ism-i Hayyın bir cilvesi..." cümlesindeki "iki ziya"dan maksat nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Allah Teâlâ ki, Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. O Hayy ve Kayyûm'dur. Onu ne uyuklama ve ne de uyku tutmaz, gafletin hiçbir çeşidi hiçbir zaman Ona ârız olamaz." (Bakara, 2/255).

İki ziyadan maksat; Hayy ve Kayyum isimleridir. Bu iki isim, İsm-i Azam olan Allah lafzının, yani Allah’ın Zat-ı Akdesinin en büyük ve benzersiz iki isimleridir.

Hay sıfatı, Allah’ın bütün isim ve sıfatların arka cephesinde duran ve onlara hayat ve varlık veren en önemli bir rükün ve ziyadır.

Kayyum sıfatı ise, yine hay gibi bütün isim ve sıfatları tazammum eden kapsayıcı bir sıfattır. Bu sebeple bu iki sıfat bütün sıfatların önünde durup ism-i azama medar ve ziya oluyorlar. Zaten cümlenin gelişinden ziyanın birisinin Hay sıfatı olduğu beyan ediliyor ve anlaşılıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...