"İsm-i Celal" ve "Lafza-i Celal" ne demektir, aralarındaki fark nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Celal: Kelime olarak; sonsuz derecede büyüklük, azamet, hiddetlilik, hışım manalarına gelir.

İlm-i Kelâm'da Celal; Cenâb-ı Hakk'ın kahrının ve azametinin tecellisidir. Celal; Cenâb-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının cüzlerde ve fertlerde değil, nev'deki ve küllilerdeki tecellisine denir. Cenâb-ı Hak, birliğine ve vahdaniyyetine delil olacak çok şeyler yarattığından veyâ ihâtadan âli, yani kuşatılmaktan yüksek ve celil olduğu veya hislerle idrâk edilmekten celil ve münezzeh olduğundan Celâl denir.

Yani; Allah, Zat ve sıfat noktasından nihayetsiz azamet ve haşmet sahibi olduğu için, hiçbir mahluk Allah’ın bu azamet ve haşmetini kuşatarak idrak edemez, işte bu idrak edememek manası; Celal sıfatı ile tabir ediliyor.

Lafza-i Celal:
Lafza-i Celal; burada en büyük ve kuşatıcı isim anlamındadır ki; Allah lafzının bir ifadesi ve bir ismidir. Yani lafza-i celal; Allah demektir. Allah lafzı ise; Allah’ın en büyük ve kuşatıcı ism-i şerifidir. Celal sıfatı; Allah lafzının sadece bir şubesi, bir kanalıdır. Celal, Allah lafzının içindedir ama; Allah lafzı Celal isminin içinde değildir, zira ondan daha büyük ve kuşatıcıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...