Block title
Block content

"İsm-i Mucib ve Rahimin cilvesidir." cümleciğini nasıl anlamalıyız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mucib: Kelime olarak icabet eden, uyan ve  kendisinden istenilen bir iş ve suali cevaplandıran, karşılık veren anlamındadır. Allah’ın güzel isimlerindendir.

Kainatta her bir mahlukun, ister hal dili ile, ister konuşma dili ile istediği her şeye karşılık ve cevap veren, şefkati sonsuz bir Allah var. Bunu bütün mahlukatın halinden görüp idrak ediyoruz. En küçük  bir karıncanın ihtiyaç ve talebini bile işitip ona cevap veren bir Zatın, insanlığın ve bütün mahlukatın en şiddetli bir talebi ve aşkı olan beka talebine kayıtsız kalıp cevap vermemesi mümkün değildir.

İşte bu isim (İsm-i Mucib), öldükten sonra ebedi bir hayatı gerektirip istiyor. Yani mahlukatın ebedi olarak yokluğa ve hiçliğe atılması, bu isim ile bağdaşmaz, denmek isteniyor.

Rahim:
Rahmet edici, merhamet eyleyen. Kullarını muhafaza eden, bağışlayan. Rahmet ve merhamet sahibi, şefkat eden, gufran sahibi demektir. Kur'an-ı Kerim'de bu isim iki yüz yirmi defa zikredilir. Allah’ın güzel isimlerindedir.

Mucib ismi, nasıl öldükten sonra dirilmeyi gerektiriyor ise; aynı şekilde Allah’ın Rahim ismi de öldükten sonra dirilmeyi iktiza edip gerektiriyor. Zira sonsuz şefkati kainatta tecelli eden bir Zatın, mahlukatı acımasızca yokluğa ve hiçliğe atması düşünülemez. Ebedi yokluk ve hiçlik manası ile, Allah’ın sonsuz şefkati bağdaşmaz. Yani Allah’ın sonsuz şefkati sonsuz bir hayatı iktiza eder, zıddı imkansızdır.

Allah’ın sonsuz şefkatinden bir pırıltı almış bir anne, yavrusu için hayatını feda ederken; nasıl olur da sonsuz bir merhamet sahibi Allah, mahlukatını ebedi bir hiçliğe ve yokluğa atabilir.

İşte bu iki isim şiddetli bir şekilde haşri, yani öldükten sonra dirilmeyi iktiza edip gerektiriyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...