İsm-i Nur’un On Altıncı Söz'ün Birinci Şua'ındaki suallerle münasebeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu bahiste birçok sual güneş misâliyle cevaplandırılmış oluyor. Güneşin, “maddî nuranî” olduğu belirtildikten sonra, nuranî ruhların akislerine geçilerek Cebrail aleyhisselâm misâli veriliyor. Temsilin hakikate tatbikinde bütün nuraniyatın, İlâhî isimlerin kesif bir zılali (gölgesi) olduğu belirtiliyor.

Bütün bunlar konunun Nur ismiyle yakın münasebetini göstermektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...