Block title
Block content

"İsrafil'in ezanını fecr-i haşirde işitip Allahü Ekber diyerek kalkacağım. Salât-ı kübradan çekilmem, mecma-ı ekberden çekinmem." ifadelerini izah eder misiniz, "salat-ı kübra" ne anlama gelmektedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İsrâfil'in ezanını fecr-i Haşirde işitip Allahu ekber diyerek kalkacağım. Salât-ı Kübrâdan çekilmem, Mecma-ı Ekberden çekinmem."(1)

"Salat" dua ve namaz anlamına geliyor. Dua ve namaz ise, Allah’ın izzet ve azametine karşı bir hürmet ve tazim, ihsan ve ikramına karşı bir şükür ve teşekkür, münezzeh ve mukaddes oluşuna karşı bir tenzih ve takdiste bulunmaktır. Bu vazifeyi insan irade ve şuur ile yaparken mevcudat ve eşya lisan-ı hal ile yapmaktadır. Bu yönü ile bütün mevcudat ve eşya, ister şuur ile olsun ister hal dili ile olsun büyük bir salat-ı kübra yani büyük bir dua ve namaz içindedirler.

Şayet insan, genel anlamda iman ve ibadeti hususi anlamda da namaz ve duayı terk ederse, o büyük namaz ve duanın halkasından çıkmış olur ve kainatın ibadet ve dua korosuna ihanet etmiş sayılır. Üstad Hazretleri “Salât-ı Kübrâdan çekilmem,”  ifadeleri ile bu inceliğe işaret etmektedir diyebiliriz.

(1) bk. Sözler, On Yedinci Söz'ün İkinci Makamı, Haşiye-2,

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...