"İstanbul’da bu âfetli şöhret içinde mücadele ederek nihayet rakiblerimin ifsadatıyla, merhum Sultan Abdülhamid’in emriyle tımarhaneye kadar sürüklendim..." Abdulhamit Han'ın Üstad'ı tımarhaheneye atma sebebi nedir?..

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bitlis vilâyetine tâbi Nurs köyünde doğan ben, talebe hayatımda rastgelen âlimlerle mücâdele ederek, ilmî münakaşalarla karşıma çıkanları inâyet-i İlâhiye ile mağlûp ede ede İstanbul’a kadar geldim. İstanbul’da bu âfetli şöhret içinde mücadele ederek, nihayet rakiplerimin ifsadatıyla, merhum Sultan Hamid’in emriyle tımarhaneye kadar sürüklendim..."(1)

Üstad Hazretleri, İttihat ve Terakki döneminde Osmanlının iyileşmesi ve eski gücüne kavuşması için sosyal, siyasi ve eğitime dair reformlar teklif etmiş ve bu yönde fikri mücadelelerde bulunmuştur. Lakin Osmanlının değişime karşı duran dogmatik yapısı ve bürokrasisi, Üstad Hazretlerini tımarhaneye atmıştır.

Yani Üstad'ı tımarhaneye atan, bizzat Abdülhamid Han değil onun etrafındaki bürokratik yapıdır ki, bu yapı en sonunda Abdulhamid Han Hazretlerini de "hal" etmiştir.

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...