Block title
Block content

"İşte, beşerin, san’at ve fennin imtizacından süzülen, maddî ve mânevî fevkalâde hassasiyetinden tezahür eden ispritizma gibi celb-i ervah ve cinlerle muhabereyi,.." Sanat ve fenden tezahür eden hassasiyetle, ne demektir, izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İspirtizma, ölülerin ruhlarıyla bazı şartlar altında haberleşmenin mümkün bulunduğuna inanan görüş ve bu maksatla yapılan tecrübelerdir. Ruh çağırma olayı, bize dıştan girmiş bir olaydır, yani kaynağı din değil, felsefedir.

Kendilerini ölmüş bir insanın ruhu şeklinde takdim eden, ruh çağırma celsesinin misafiri, gerçekten o kişinin ruhu olmayıp, ya habis ruhlardan veya şeytana yardım eden cinlerden biridir. Celseye gelen meçhul misafir, gerçek dışı beyanlarla hem oradakilerin, hem de onlardan duyacak saf kişilerin inancına zarar verebilir.

Mesela, kendini Mevlana’nın ruhu şeklinde takdim eder. Sözüne itimadı sağlamak için, Mevlana'dan bir-iki beyit de okuyabilir. Fakat daha sonra, İslâm dışı şeyleri Mevlana’nın sözleriymiş gibi takdime ve telkine çalışır.

Eski dönemlerde bu gibi şeyler belli şahıslara mahsus iken, şimdilerde sistematik bir hale gelmiştir. Hatta bu alanda parapsikoloji / ruh bilimi gibi bir takım pisişik ilmi kollar bile teşekkül etmiştir.

Parapsikoloji, duyular-dışı algılama, psikokinezi, ölümden sonra yaşam gibi konulara ilişkin paranormal olayların; deneysel yöntem yoluyla, çok disiplinli (çok yöntemli) bir etüdüdür.

Parapsikoloji parapsikologlar tarafından, telepati, durugörü gibi paranormal yetenekleri, psikokinezi fenomenini ve diğer çeşitli psişik fenomenleri (olayları) konu alan bir araştırma alanı olarak görülür.

“Sanat ve fenden tezahür eden hassasiyet” ifadesini bu kapsamda değerlendirebiliriz.

İlave bilgi için tıklayınız:

"İşte beşerin, sanat ve fennin imtizâcından süzülen, maddî ve manevî fevkalâde hassasiyetinden tezahür eden ispirtizma..." diye başlayan paragrafı izah eder misiniz?..

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İkinci Makam, Mukaddime | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1165 | Word indir | Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

Lazgin

Acaba subliminal mesajlar da bu kabilden midir?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Olabilir. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...