"İşte, bu bedbahtlar, bu desise-i şeytaniye ile başlarını mezahibin zincirinden çıkarıyorlar. Bunların şu davaları ne kadar çürük, ne kadar esassız..." Bu sert ifadelerin kullanılması ile birlikte açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada öncelikle uyarılan kişilere bakarak konuyu değerlendirmek gerekir. Ateşten, zehirden, kanserden haberi olmayan kişilere, bu tehlikeler bütün açıklığıyla haber verilir. Yoksa hem tehlike tam olarak haber verilmemiş, hem de kişiler hakiki manada uyarılmamış olur.

Ayrıca, dini sinsi bir şekilde tahrip etmeye çalışan dessas sapkınlara karşı kavl-i leyyin ile hitap etmek belağate uygun olmaz. Belağat, hâlin muktezasına uygun konuşmakla olur. Elbette ıslaha kabiliyeti olan şaşkınlara kavl-i leyyin ve şefkatle yaklaşmak gerekir. Lakin yılan gibi, akrep gibi sokmaktan lezzet alan ehl-i dalalete anladığı dilden hitap etmek ayn-ı belağattir.

Hak mezhepler İslam binasının dış cephesi gibidir. Binayı tahrip etmek isteyenler önce dış cepheyi bozmaya çalışırlar, sonra binanın içine doğru ilerlerler. Bu binayı korumakla vazifeli âlimler de önce binanın dış cephesini müdafaa etmekle mükelleftirler. Çünkü dış cephe, içi koruyan bir kalkandır, ne kadar sağlam olursa, bina da o kadar muhafaza edilmiş olur.

İmam-ı Azam, İmam-ı Şafiî, İmam-ı Malik ve Hanbeli gibi dinin kalkanlarını aşmadan dinin özüne kimse ilişemez. İslam düşmanları bunu çok iyi bildiğinden, önce mezheplere ve imamlara ilişiyorlar...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...