"İşte, bu kâfir muannidin bu sözü, otuz senedir nazarımı Avrupa feylesoflarına çevirmiş olduğundan, nefsimden sonra onlarla uğraşıyorum. Dahiliyeye pek bakamıyorum ve dahildeki kusuru, Avrupa’nın hatâsı, ifsadıdır derim." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem bunu biliniz ki, yirmi-otuz sene evvel bir gazete gördüm ki, İngilizlerin bir Müstemlekât Nâzırı demiş: 'Bu Kur'ân Müslümanların elinde varken biz onlara hakikî hâkim olamayız. Bunun kaldırılmasına ve çürütülmesine çalışmalıyız.' İşte, bu kâfir muannidin bu sözü, otuz senedir nazarımı Avrupa filozoflarına çevirmiş olduğundan, nefsimden sonra onlarla uğraşıyorum. Dahile bakamıyorum ve dahildeki kusuru, Avrupa'nın hatâsı, fesadıdır derim. Avrupa filozoflarına hiddet ediyorum, onları vuruyorum."

"Felillâhilhamd, Risale-i Nur o muannid kâfirlerin de hülyasını kırdığı gibi, maddiyun, tabiyun filozoflarını tam susturur bir vaziyete girmiştir. Dünyada, hangi şekilde olursa olsun, hiçbir hükûmet yoktur ki, kendi memleketinin böyle mübarek bir mahsulünü ve sarsılmaz bir mâden-i kuvve-i mâneviyesini yasak etsin ve nâşirini mahkûm eylesin! Avrupa'da rahiplerin serbestiyeti gösteriyor ki, hiçbir kanun, târik-i dünya olanlara ve âhirete ve imana kendi kendine çalışanlara ilişmez."(1)

Dahildeki zararlı ve zalim adamlar Avrupa’nın Asya’daki dalkavuk taklitçileri ve uzantılarıdır. Öyle ise asıl merkez olan Avrupa susturulur ise, onun dal budakları olan ve ondan beslenen küçük bataklıklar kendiliğinden kurur. Vatan ve millet sevgisi adına bana sahip çıkmanız gerekirken, beni yasaklamanız sizin samimi olmadığınızı ve asıl merkez olan Avrupa’nın kalıntıları olduğunuzu gösterip ilan ediyor. Aklı başında olan bir hükümet, düşmanlarını susturan bir kuvveti susturmaz, ona destek olur.

Evet, Risale-i Nurlar bütün menfi ve zararlı akımları susturan manevi bir kuvvettir. Bu kuvveti desteklemek gerekirken, yasaklamak ve engel olmaya çalışmak hıyanet ve samimiyetsizliğin vesikası ve delilidir. Avrupa pek de dine taraftar olmadığı halde rahipleri serbest bırakmaları ve misyoner faaliyetlerini desteklemeleri siyaseten ve idare ilmi açısından makuldür. "Ey Asya’nın dizginini elinde tutan münafık dalkavuklar, siz de kendi kuvvet ve kozunuzu istimal edip kullanmak gerekirken, neden bozup dağıtıyorsunuz." demek sureti ile onların ahmaklığına ve iş bilmezliğine gönderme yapıyor Üstad Hazretleri.

(1) bk. Tarihçe-i Hayat, Eskişehir Hayatı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...