"İşte bu meraklı yolcu, bu cevvde, bulutu teshirden, rüzgârı tasriften, yağmuru tenzilden ve hâdisât-ı cevviyeyi tedbirden terekküp eden bir hakikatın yüksek ve âşikâr şehadetini işitir..." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cevv, yani gök yüzü Allah’ı bize gösteren ve tanıtan mükemmel bir sayfa, berrak bir delildir. Bulutların mükemmel bir şekilde teshir edilmesi, yani büyülenmiş gibi Allah’ın emri ve kudreti dairesinde hareket etmesi gösteriyor ki, bulutların görünüp kaybolmaları tesadüfi değildir. Gökyüzünde hiçbir belirtileri yok iken, ihtiyaç anında birden belirmeleri ve ihtiyaç gittikten sonra tekrar kaybolmaları şefkat ve irade sahibi bir Zat'ın emri ile hareket ettiklerini gösterir.

Tasrif, bir şeyi istediği şekilde idare etmek, tasarrufa izin vererek mutasarrıf kılmak, bir şeyi bozup değiştirerek türlü şekillere koymak, evirip çevirmek manalarına geliyor. Rüzgar Allah’ın kudreti önünde bir tasriftir. Allah dilediği zaman onu insanlara hizmet ettiriyor. Rüzgar kimi zaman gemileri yürüten bir buhar makinesi, kimi zaman bitkileri telkih eden ve onların büyümesine dailik eden bir anne, kimi zaman bulutları taşıyan bir nakliye memurudur ve hakeza.

Yağmurun tenzili, yani gök yüzünden zemine indirilmesi bir sanat ve şefkat harikasıdır. Zira fizik yasalarına göre belli bir yükseklikten belli bir hızla inen nesne ağırlaşarak kurşun gibi bir tesirle iner. Yani her bir yağmur damlası normalde kafamıza kurşun gibi girmesi gerekirken, onlar sanat ve şefkat eseri olarak tenzil ediliyorlar. Yani aheste aheste indiriliyorlar. Bütün bunlar Allah’ın hem varlığına ve birliğine hem de onun sonsuz şefkat ve keremine işaret eden delilli levhalardır. Gök yüzü sayfasındaki bu tevhit mesajlarını göremeyip, bütün bu harika işleri tesadüfe verenlerin ne kadar zararda oldukları ortadadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...