“İşte bu muhteşem ve parlak bir bürhân-ı vahdâniyet olan... diye o mektepli gençlere dedim.” Kur’an’da bu ayetlerin tekrarla nazara verilmesinin “vahdaniyet hüccetlerini ders vermekle” ilgisini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“İşte bu muhteşem ve parlak bir bürhân-ı vahdâniyet olan mezkûr hücceti ders vermek içindir ki; Kur’an-ı Mu'ciz-ül Beyan çok tekrar ile en ziyade خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ ve رَبُّ ا لسَّمَوَاتِوَالْاَرْضِ ayetleriyle Hâlıkımızı bize tanıttırıyor, diye o mektepli gençlere dedim.”(1)

Kur’an’da bu ayetlerin tekrarla nazara verilmesinin “vahdaniyet hüccetlerini ders vermekle” ilgisini açıklar mısınız?

Vahdaniyet, “Allah’ın birliği,” “sonsuz sıfatları bütün mahlukatı ihata eden yegane mutasarrıf olması” manasına geliyor.

Semavatı da arzı da Allah’ın yarattığını ve terbiye ettiğini ders veren bu ayet-i kerimeler, O’nun birliğinin en açık delilleridir. Sema yedi tabaka olup, Üsdat Hazretlerinin de belirttiği gibi bazı alimler şu yıldızlarla şenlenen gökyüzünü sadece bir tabaka olarak kabul etmişler, ondan başka altı tabaka daha olduğunu söylemişlerdir.

Işık, güneş ile dünya arasındaki yaklaşık yüz elli milyon kilometrelik mesafeyi sekiz dakikada kat ettiği halde, henüz ışığı dünyaya gelmeyen yıldızlar bulunduğu düşünülürse, birinci sema tabakasının bile hayalimizin ulaşamayacağı kadar geniş olduğu anlaşılır. Bütün bu sema tabakalarını kudretiyle yaratan, terbiye eden Allah, arzı da terbiye etmiş ve bu ikisinden bitkileri, hayvanları ve insanları yaratmıştır.

Büyüklüğüne hayal ermeyen semavat Allah’ın mülkü olduğu gibi, bir gram toprağında on milyar kadar “bakteri” barındıran yeryüzü fabrikası da yine Onun mülküdür. Her iki alemden de faydalanan ve onların yardımıyla hayatını devam ettiren insanoğlunun dikkatini, bu alemlerin yaratılışına ve terbiye görmesine çeviren bu ayet-i kerimeler, ona hem marifet, hem hayret, hem de şükür dersi vermektedir

Yeryüzünde gözleri yaratan Allah, gökyüzünde de güneşi yaratmıştır. Toprağa bitkiler için analık görevi veren Allah, semadan da yağmur yağdırmaktadır.

Semavat ve arza sahip olmayan, ne bir çiçeğe, ne bir böceğe, ne de bir insana sahip olabilir. Bu vahdaniyet dersinin Kur’an'da sıkça verilmesiyle insanlar gafletten ikaz edilirler.

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, Altıncı Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...