Block title
Block content

"İşte bu seddin tahribiyle, fikr-i hürriyet Çin'e kadar yayıldı ve yayılacaktır." Bu set ne zaman tahrip oldu; bu setin yıkılmasıyla Çin'de hürriyet fikri nasıl yayıldı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bizde olan istibdat, Asya'nın hürriyetine zulmanî bir set çekmişti. Ziya-yı hürriyet o muzlim perdeden geçemezdi ki, gözleri açsın, kemâlâtı göstersin. İşte bu seddin tahribiyle, fikr-i hürriyet Çin'e kadar yayıldı ve yayılacaktır. Fakat Çin ifrat edip komünist oldu."(1)

Burada ki sed istibdat seddidir ki bu seddin yıkılmaya başlaması Fransız ihtilalı ile başlayıp günümüze kadar devam eden uzun bir süreçtir. İmparatorlukların ve saltanatların hükmettiği Asya koyu bir istibdat dönemi yaşadı. Sonra aydınlanma süreci ile bu koyu istibdat setti yıkılmaya ve parçalanmaya başladı. Hatta bu yıkılma ve parçalanma öyle hızlı oldu ki, istibdadın farklı bir veçhesi olan komünizm meydana çıktı. Çin de bu özgürlük hareketinin etkisi ile istibdadın farklı bir versiyonu olan komünizme girdi. Komünizm hürriyetin ifrat derecesi olup istibdadın farklı bir tonudur. Hatta Çin'deki komünizm anarşist komünizmdir.

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...