"İşte, bu sır içindir ki, o kadar yüksek ve hârika bir kutup, bir ferîd-i devrân olduğu halde, kendine mahsus tarikatı gayet kısacık, Sadreddin-i Konevîye münhasır kalıyor gibidir." Konevi'nin İbn-i Arabi ile irtibatı nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, bu sır içindir ki, o kadar yüksek ve hârika bir kutup, bir ferîd-i devrân olduğu halde, kendine mahsus tarikatı gayet kısacık, Sadreddin-i Konevîye münhasır kalıyor gibidir ve âsârından istikametkârâne istifade nâdir oluyor. Hattâ çok muhakkıkîn-i asfiyâ, o kıymettar âsârını mütalâa etmeye revaç göstermiyorlar; hattâ bazıları men ediyorlar."(1)

Sadreddin-i Konevî, Konya’nın büyük velîlerindendir. Tam adı, Sadreddin Ebu’l-Meâlî Muhammed bin İshak bin Muhammed bin Yusuf bin Ali el-Konevî’dir. 1209 yılında Malatya’da doğdu. Küçük yaşta kaybettiği babası Şeyh Mecdeddin İshak, Anadolu Selçukluları nezdinde çok itibarlı bir âlimdi.

Babası vefat ettikten sonra, annesi Muhyiddîn-i Arabî ile evlendi. Konevî’nin terbiyesi ve yetişmesiyle üvey babası meşgûl oldu. Konevî on-on bir yaşlarında tanıştığı hocası ve üvey babası Muhyiddîn-i Arabî’nin vefatına kadar yanından ayrılmadı ve çok iyi bir eğitim aldı. Kelâm ve tasavvuf ilimlerine ait birçok kıymetli eser yazdı.

Konevi Hazretleri, İbn-i Arabi Hazretlerinin mesleği olan "vahdet-i vücud mesleğini" hakkıyla anlayıp yaşayan tek âlim ve evliyadır denilmiştir.

Vahdet-i Vücud mesleği öyle herkesin üzerinden yürüyebileceği işlek ve geniş bir yol değildir. Aksine kendi gibi hususi insanların yürüyebileceği bir yoldur ki, Konevî Hazretleri de bu hususi yolculardan belki de tek örnektir.

(1) bk. Lem'alar, Dokuzuncu Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...