"İşte, bu vaziyette bir ruh, fecir zamanında bir Kadir-i Zülcelâl’in, bir Rahîm-i Zülcemâl’in dergâhına niyazla, namazla müracaat edip arzuhal etmek, tevfik ve medet istemek ne kadar elzem ve peşindeki gündüz âleminde başına gelecek,.." izah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada, fecir zamanında Cenâb-ı Hakk’a namazla müracaat edip arzuhal etmenin lüzumu konusunda iki sebep kaydediliyor:

Birinci Sebep: “Bu vaziyette bir ruh” denilerek, insanın mahiyetine dikkat çekilmiş ve böyle bir insana en elzem işin; bir Kadir-i Zülcelâl’in ve bir Rahîm-i Zülcemâl’in dergâhına niyazla, namazla müracaat edip O’ndan medet istemek olduğu beyan buyrulmuş. Zira nihâyetsiz zayıf, âciz, fakir, iktidarsız, mütemadiyen zeval ve firakın tokadını yiyen ve eli kısa, ömrü kısa ve sabrı kısa olan insan için, Cenâb-ı Hakk’a iman etmek, O’ndan yardım ve medet istemek ve O’na duâ ile sığınmak ne kadar lüzumlu olduğu anlaşılır.

İkinci Sebep: Fecirden sonraki gündüz vaktinde başına gelecek ve beline yüklenecek işler için, insanın tahammüle ihtiyacı vardır. Hâlbuki fıtratında bu tahammül ve sabır yoktur. İşte bu sebepten dolayı kişi, fecirde Rabbine sığınarak, o gün içinde göreceği vazifeler ve taşıyacağı yükler için Rabbinden tahammül ister. Herhâlde fecir vakti yapılan şu duâ, kulun fıtratındaki bu tahammülsüzlüğü sebebiyle inâyet-i İlâhîyeyi celbetmesi içindir.

"Ya Rabbi! Bugünümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle! Bu günümüzü bizim için saadet, şehadet, tövbe, bağışlanma ve iman ile neticelendir. Ey Allah’ım! Bugünün başlangıcını rahmet, ortasını zühd ve sonunu da lütuf ve ikram eyle. Ey Allah’ım! Bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu ve rızkın da en bol olanını ihsan eyle."

Bu makamda birçok seher duâsı nakletmek mümkündür. Bu duâları, duâ kitaplarına havale ederek sözün özü olarak deriz ki:

Seher vakitlerinde Cenâb-ı Hakk’a yapılan bütün duâların özünde; kulun kendi âcziyetini, fakrını, tahammülsüzlüğünü, zayıflığını, sabırsızlığını ve yalnızlığını Cenâb-ı Mevla’ya arz etmesi ve onu bekleyen gündeki meşakkatli vazifeler ve zor işler için O’ndan yardım dilemesi vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...