"İşte, bugünde meydana çıkan bu dehşetli cereyanı, ancak ve ancak Hristiyanlık âleminin Müslümanlıkla ittihadı, yani İncil, Kur’ân ile ittihad ederek ve Kur’ân’a tâbi olması neticesi elde edilecek..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada "ittihat" kelimesi Kur’an ile İncil’in birleştirilmesine değil, Hristiyan âlemi ile İslâm âleminin ortak düşman olan komünizme karşı birlikte ve omuz omuza hareket etmesi gerektiğine işaret ediyor.

Ehl-i kitap ile İslâm arasında ihtilaflı noktalar olduğu gibi, ittifak edilmiş noktalar da vardır. Hatta ittifak noktalar ihtilaf noktalardan daha fazladır.

Mesela imanın altı şartı ve ibadet manasında Ehl-i kitap ile İslam müttefiktir. Fark sadece Ehl-i kitaba bir kısım sonradan ilave edilmiş batıl ve küfrü iktiza eden hususlardır ki Kur’an onları tashih ve tadil ediyor. Bir Hristiyan İslam’a girdiği zaman yine imanın altı şartını ve ibadet manasını bulacak, terk edeceği sadece Allah’ın sıfatlarına yakışmayan teslis inancı ve buna benzer sonradan uydurulmuş hurafelerdir.

Hristiyan birisinin alışık olduğu dini düzenin büyük bir kısmı zaten kamil ve ala bir şekilde İslam'da var. Öyle ise İslam olmasında kaybedecek bir şeyi yok, aksine kazanacak çok şeyi var, diyerek ikna yolu ile ehl-i kitabı İslam’a davet ediyor.

Yoksa Hristiyan birisine "Sen o eski batıl inançlarında kal, ama gel aynı zamanda Müslüman da ol." denilmiyor.

... Ancak, itikadatınızı ikmal ve yanınızda bulunan esasat-ı diniye üzerine bina ediniz diye teklifte bulunuyor. Zira Kur'ân, bütün kütüb-ü sâlifenin güzelliklerini ve eski şeriatlerinin kavaid-i esasiyelerini cem etmiş olduğundan usulde muaddil ve mükemmildir. Yani, tâdil ve tekmil edicidir.”(1)

İslâm, bir Hristiyan’ı baştan sona yenilemiyor, sadece yanlış ve batıl cihetlerini temizleyip eski dininin esasına ve aslına, yani Hazreti İsa (as)’in hakiki İseviliğine rücu ettiriyor. Hakiki İsevilik ile İslam zaten aynı kaynaktan beslenen iki pınar gibidir. Fark sadece detaydaki bazı hüküm ve kanunlardadır. Zamanların değişmesi ile hükümlerde değişir ki İsevilikteki kanunlar değişip yerini İslâm kanunları almıştır. Bu sebeple bir Hıristiyan İslam olmakla çok şey kaybetmeyecek aksine hakiki İseviliğe dönmüş olacak deniliyor.

Özetle, burada dini bütünü ile inkâr eden materyalist felsefe tehlikesine, yani komünizme karşı en azından dinin ortak değerlerini kabul eden ve buna sahip çıkmaya çalışan dindar Hristiyanlarla omuz omuza hareket edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

"Yahudi ve müşrikleri mü'minlere en çok düşmanlık yapan kimseler olarak bulacaksın. 'Biz Hristiyanız!..' diyenleri de mü'minlere sevgide en yakın kişiler olarak bulacaksın. Çünkü, onların içinde bilgin keşişler ve ruhbanlar var ve bir de onlar büyüklenmezler." (Maide, 5/82)

Yani Hristiyanlar ile Müslümanların ahir zamanda dinsizliğe karşı ittifak etmeleri gerektiği ifade ediliyor. Çünkü dinsizler Müslüman Hristiyan ayrımı yapmaksızın dini bütünü ile imha etmeye çalışıyorlar. Bu durumda Hristiyanların dini koruma adına yapmış oldukları her şey İslam’ı koruma anlamına da gelir.

Materyalist fikir ve düşünceler ile mücadele eden Hristiyan kulüp ve cemiyetleri de buna dahil edebiliriz. Mesela Amerika da Darwinizm ile mücadele eden bir çok Hristiyan cemaatlerinin ve cemiyetlerinin olduğu biliniyor. Onlarda insanlığın ilk atasının Adem ve Havva olduğunu ispata çalışıyorlar. Hristiyanların bu çaba ve gayretleri dolaylı değil direkt İslam lehinedir.

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi 4. Ayetin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...