Block title
Block content

"İşte, bütün beşerin fıtrat-ı insaniyet lisan-ı hâliyle, bütün kuvvetiyle istediği bekà ve saadet-i ebediyeyi, o nev-i beşer namına zât-ı Ahmediye (a.s.m.) istiyor ve beşerin nuranî kısmı, onun arkasında âmin diyorlar." Buna örnek hadisler var mıdır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Beka ahiret demektir, ahiret ise cennet ya da cehennem demektir. Peygamber Efendimiz (asm)'in bütün dua ve niyazlarının ana konusu ise, ister kendi için ister ümmeti için cenneti istemek, cehennemden kurtulmaktır.  

Muaz bin Cebel (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Muhakkak cennet yüz derecedir. Onlardan her bir derece gök ile yer arasındaki mesafe kadardır. Şüphesiz o derecelerin en yücesi, Firdevs’tir. En faziletlisi de Firdevs’tir. Arş, muhakkak Firdevs’in üstündedir. Cennetin ırmakları da Firdevs’ten çıkıp akar. Bu itibarla siz Allah’tan dilemek istediğiniz zaman Firdevs’i isteyin.’ buyurdu.”(1)

Abdullah bin Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Cennet ehli cennete vardığı, cehennem ehli de cehenneme vardığında ölüm, alacalı bir koç suretinde getirilir. Cennetle cehennem arasında yatırılıp kesilir.'

Sonra bir münadi:

− Ey cennet ahalisi! Artık ölüm yoktur. Ey cehennem ahalisi! Artık ölüm yoktur, diye nida eder. Bu hâdise sebebiyle cennet ehlinin ferahı bir kat daha artar, cehennem ehlinin hüzün ve kederi ise bir kat daha artar.’ buyurdu.”(2)

Demek ki bekayı, yani cenneti istemek ve cehennemden korunmak için dua etmek dinimizin emridir.

Dipnotlar:

(1) bk. İbni Mace, 4331; Tirmizi, 2651.

(2) bk. Müslim, 2850/43; Buhari, 6457; İbni Mace, 4327; Tirmizi, 2682.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Beşinci Hakikat | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 657 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...