"İşte, bütün beşerin fıtrat-ı insaniyet lisan-ı hâliyle, bütün kuvvetiyle istediği beka ve saadet-i ebediyeyi, o nev-i beşer namına Zât-ı Ahmediye (sav.) istiyor ve beşerin nuranî kısmı, onun arkasında ‘âmin’ diyorlar." Bu manada hadisler var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Beka âhiret demektir, âhiret ise cennet ya da cehennem demektir. Peygamber Efendimizin (asm.) bütün dua ve niyazlarının ana konusu ise, ister kendi için ister ümmeti için cenneti istemek, cehennemden kurtulmaktır.

Muaz bin Cebel (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Muhakkak cennet yüz derecedir. Onlardan her bir derece gök ile yer arasındaki mesafe kadardır. Şüphesiz o derecelerin en yücesi, Firdevs’tir. En faziletlisi de Firdevs’tir. Arş, muhakkak Firdevs’in üstündedir. Cennetin ırmakları da Firdevs’ten çıkıp akar. Bu itibarla siz Allah’tan dilemek istediğiniz zaman Firdevs’i isteyin.’ buyurdu.”(1)

Abdullah bin Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Cennet ehli cennete vardığı, cehennem ehli de cehenneme vardığında ölüm, alacalı bir koç suretinde getirilir. Cennetle cehennem arasında yatırılıp kesilir. Sonra bir münadi: 'Ey cennet ahalisi! Artık ölüm yoktur. Ey cehennem ahalisi! Artık ölüm yoktur.' diye nida eder. Bu hâdise sebebiyle cennet ehlinin ferahı bir kat daha artar, cehennem ehlinin hüzün ve kederi ise bir kat daha artar.’ buyurdu.”(2)

Demek ki bekayı, yani cenneti istemek ve cehennemden korunmak için dua etmek dinimizin emrinin gereğidir.

Dipnotlar:

(1) bk. İbni Mace, 4331; Tirmizi, 2651.
(2) bk. Müslim, 2850/43; Buhari, 6457; İbni Mace, 4327; Tirmizi, 2682.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...