Block title
Block content

"İşte derece-i kemâlât gayr-i mütenahî, onun ruhundaki istidat ve kabiliyet nihayetsiz, muhit-i enfüsî olan zâtından başka, ümmetinin âfâkından gelen esbâb-ı inkişaf hadsiz olduğundandır ki; Hakikat-i Muhammediye (a.s.m.) âlem-i imkânda en râsih, en râcih hakikat olduğunu ehl-i keşf ittifak etmişlerdir..." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamber Efendimiz (asv)'in nübüvvetini ispat eden deliller, enfüsi ve afaki olmak üzere iki türlüdür.

“İşte derece-i kemâlât gayr-i mütenahî, onun ruhundaki istidat ve kabiliyet nihayetsiz, muhit-i enfüsî olan zâtından başka,..”(1)

ifadesi, onun enfüsi delillerine bakıyor. Yani Peygamber Efendimiz (asv)'in zatına ait olan bütün kabiliyet ve vasıflar mucize derecesindedir ve onun hak bir peygamber olduğunun ispatıdır.

Onun siret ve sureti o denli mükemmel ki, bazen onun simasını gören birisi, "bu simada yalan olmaz" deyip iman etmiş. Bütün bu deliller enfüsi deliller sınıfındandır.

Bir de afaki deliller vardır ki; bu delilleri saymakla bitirmek mümkün değildir.

“Ümmetinin âfâkından gelen esbâb-ı inkişaf hadsiz olduğundandır ki; Hakikat-i Muhammediye (a.s.m.) âlem-i imkânda en râsih, en râcih hakikat olduğunu ehl-i keşf ittifak etmişlerdir.”(2)

Bu cümlede, ümmetin Hazreti Peygambere (asv) iman etmesi ve bu imanda inkişaf etmesi için, bu sayısız dış ve afaki deliller birer argümandır, denilmek isteniyor. Peygamber Efendimiz (asv)'in bine yakın hissi mucizesi ve Kur’an ve onun içindeki sayısız mucizeler, hep afaki deliller sınıfındandır.

Dipnotlar:

(1) bk. Şuâât, Marifetü'n-Nebi.

(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Şuâât | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1004 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...