Block title
Block content

"İşte, ehl-i istiğrakın iştibahının sebebi ve şatahatın menşei, şu zılli, asla iltibas etmeleridir." cümlesini izah eder misiniz; ehl-i istiğrak neyi karıştırıyorlar?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İstiğrak ehlinin durumu, güneşin şiddetli ışığının içinde gözü kamaşan bir adamın, sair zayıf ışıkları fark edememesi ya da o ışıkları da güneş ışığı zannetmesi gibidir. İbn-i Arabi Hazretleri Allah’ın varlık güneşinden gözü kamaştığı için, sair zayıf varlıkları görememiş ya da o varlıkları ezeli varlık zannetmiştir.  Bundan dolayı da Allah’tan başka mevcut yok demiştir. Ama kendine geldiği zaman, yani gözündeki kamaşma gittiği zaman sair varlıkları kabul etmiş ve iki varlık arasını ayırt etmiştir; tasavvufta buna "sahve" (ayıklık, uyanıklık) deniyor. Bu sebepten dolayı Ehl-i sünnet alimleri İbn-i Arabi’yi mazur saymışlardır.

İşte bu meslekte insan kendi varlık ve benliğini, Allah’ın varlığı karşısında ne kadar zayıf ve yok sayabilirse o derece parlak ve güzel bir makama ulaşır. Bir insanın fikir odasına muhtelif ışık hüzmeleri giriyorsa, burada bir ışığa kuvvet vermenin tek yolu diğer ışıkları söndürmek ya da zayıf hale getirmek ile mümkündür. Öyle ise bu mesleğe göre insanın aleminde Allah’ın varlığını galip ve kuvvetli kılması, ancak diğer varlıkları yok sayması ya da zayıflatması ile mümkündür. Diğer varlıklar sahneden ne kadar çekilirse Allah’ın varlığı insanın zihin sahnesinde o derece parlar.

Zılli asılla iltibas etmek yukarda ki örnekte olduğu gibi  Ezeli varlık ile hadis olan varlığı ezeli varlık lehine bir birinin aynı görülmesidir. Yani ben yoğum Allah var öyle ise sen kimsin denildiğinde ben ezeli varlığım diyor. Tabi bu bir istiğrak bir cezbe bir manevi sarhoşluk halidir bunu uyanıkken ve kendinde iken dese küfür olur.

Okyanusa bir bardak su atılsa, bu bir bardak su artık okyanustan temyiz ve tefrik edilemez. Bu temyiz ve tefrikin güçlüğüne işaret babında, bir bardak su okyanus oldu denilse, bu ifadede okyanus adına ve lehine ince ve derin bir varlık zevki  ve feyzi vardır. Bu ilmi bir mesele değil zevki ve ruhani bir meseledir. Bu zevki ve ruhani meseleyi ilmi formüle dökmek çok tehlikeli ve risklidir. Bu riskten dolayı batıl hululiye ve monizm ekolleri türemiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...