"İşte enbiyaların manevi kemalâtını bahsetmekle insanları onlardan istifadeye teşvik ettiği gibi, mucizatlarından bahis dahi; onların nazirelerine yetişmeye ve taklitlerini yapmaya bir teşviki işmam ediyor." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bütün peygamberlerin gönderiliş gayesi, esas olarak iki maddede toplanır:

Birisi, kullara Allah’ı tanıtmak, iman hakikatlerini bildirmek.

Diğeri ise, insanın Allah’a karşı yapması gereken vazifeleri öğretmek ve tatbik ettirmek.

Mucize göstermenin de asıl hedefi Allah’a imanın kalplere yerleştirilmesidir. Nitekim bu yolla birçok insan iman etmiş ve peygamberine tabi olmuştur. Bunun yanında mucizelere sihir diyerek küfründe inat edenler de çıkmıştır.

Mucizelerin bir diğer hikmeti, “onların nazirelerine yetişmeye ve taklitlerini yapmaya bir teşvik”tir. Ancak bu gaye, imanın telkini ve İslam’ın tebliği yanında ikinci derecede kalır. Öte yandan, bu gaye, beşerin havas kısmı olan ilim adamlarına hitap eder, avamın bu hikmetten ders alarak bir şeyler yapma imkânları söz konusu değildir.

“Fen ve sanat-ı beşeriyenin nihayet hududu”nun mucizelerle çizilmiş olmasına gelince, bugün tıp konusunda harika gelişmeler olmuştur, ama henüz ölünün diriltilmesi konusunda ne bir çalışma ne de bir iddia söz konusudur.

Sondajla su çıkarılması, asa ile su çıkarmaya, hele parmaklardan su akma mucizesine asla yetişemez.

Bugün, radyo ve televizyonla seslerin ve görüntülerin nakli yapılabilmektedir, ancak şahısların bizzat nakli henüz hayal âleminde canlandırılmakta, maddenin enerjiye, daha sonra enerjinin maddeye dönüştürülmesiyle cisimlerin de uzak mesafelerden celp edilebileceği düşünülerek bazı çalışmalar yapılmaktadır. Ancak, ortada henüz müşahhas bir netice yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...