"İşte, ey ehl-i iman! Sizi idam-ı ebedîden ve dünyevi ve uhrevi cehennemlerden kurtaran Kurân’ın himayeti altına mü’minane ve mutemidane giriniz ve Sünnet-i Seniyyesinin dairesine teslimkârane ve müstahsinane dahil olunuz..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, ey ehl-i iman! Sizi idam-ı ebedîden ve dünyevi ve uhrevi cehennemlerden kurtaran Kur’ân’ın himayeti altına mü’minane ve mutemidane giriniz ve sünnet-i seniyyesinin dairesine teslimkârane ve müstahsinane dahil olunuz, dünya şekavetinden ve ahirette azaptan kurtulunuz." (Lem'alar, On Üçüncü Lem'a, Sekizinci İşaret)

Kur’an insanı hem ebedî yokluk ve hiçlikten hem de dünyevi ve uhrevi azaplardan kurtarıyor. Kim Kur’an’ı dinlemez ve ona iman etmezse hem dünyası hem de ahireti cehenneme döner.

Küfür ve inkârda manevi bir cehennem olduğu için dünyada dahi kâfiri azap ve huzursuzluk içinde bırakır. Kâfir inkârından dolayı her hadise karşısında titrer ve ölümü yokluk gördüğünden hayatı çekilmez bir hâle girer ve kendini bu acı gerçekten uzaklaştırmak için içkiye, sefahete ve gaflete dalar. Kur’an’ı dinleyip iman etmemenin dünyevi cezası bu şekilde tezahür ediyor.

Kur’an’ı dinleyip iman etmemenin bir de uhrevi cezası vardır ki ebedî cehennem ateşidir.

Dünya ve ahiret azabından kurtulmanın tek yolu Kur’an’ı dinleyip iman etmek ve sünnet-i seniyyesinin dairesine teslim olup bu daireye güzel bir şekilde dâhil olmaktan geçiyor. Bunun başka da bir yolu bulunmuyor.

İlave bilgi için tıklayınız:

- DİN VE AKIL İLİŞKİSİ.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...