"İşte, ey kardeşlerim! Sizleri inşaallah menfaat-i maddiye rekabete sevk etmeyecek. Fakat menfaat-i uhreviye noktasında bir kısım ehl-i tarikat aldandıkları gibi, sizin de aldanmanız mümkündür." ifadelerini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, ey kardeşlerim! Sizleri inşaallah menfaat-i maddiye rekabete sevk etmeyecek. Fakat menfaat-i uhreviye noktasında bir kısım ehl-i tarikat aldandıkları gibi, sizin de aldanmanız mümkündür. Fakat şahsî, cüz'î bir sevap nerede, mezkûr misal hükmündeki iştirak-i a'mâl noktasında tezahür eden sevap ve nur nerede?"(1)

Menfaati uhreviye, şahsi ibadet ve kemalat elde etmek için şahsıların cemaat ruhundan uzak, ferdi ve tebliğ noktasından pasif bir hayat sürmesi demektir. Tarikat mesleğinde giden bir çok mürit, şahsi kemalat ve ibadet için kendilerini toplumsal hayattan ve cemaat ruhundan tecrit edip dağda ve çilehanelerde yaşamışlar. Halbuki cemaatleşmeden hasıl olan sevap daima ferdi kemalat ve sevaplardan üstün ve yüksektir. Bu tarz hareket etmek hayırda bir aldanmadır. Bir Nur talebesi şirket-i manevi olan cemaat ruhu ile hareket etmeyi bırakıp evinde bir cihetle çilehane tarzı yaşaması ve şahsi kemalatı ve sevabı için çabalaması doğru olmaz.

Diğer bir mana olarak, cemaat içinde sevabı ben kazanayım hırsı ile cemaat içinde ferdi hareket etmekte, bir cihetle zarardır. Zira bu tarz hareket uhrevi bir niyet ile de olsa cemaat muvazenesini bozar, şirket-i manevinin yapısına uygun düşmez. Halbuki cemaat ve şirket-i maneviden gelen sevap şahsi sevabı ile mukayeseye gelmez. Öyle ise sevap içinde olsa cemaat muvazenesini bozmamak gerekir.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR