"İşte, ey kardeşlerim! Sizleri inşaallah menfaat-i maddiye rekabete sevk etmeyecek. Fakat menfaat-i uhreviye noktasında bir kısım ehl-i tarikat aldandıkları gibi, sizin de aldanmanız mümkündür." ifadelerini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, ey kardeşlerim! Sizleri inşaallah menfaat-i maddiye rekabete sevk etmeyecek. Fakat menfaat-i uhreviye noktasında bir kısım ehl-i tarikat aldandıkları gibi, sizin de aldanmanız mümkündür. Fakat şahsî, cüz'î bir sevap nerede, mezkûr misal hükmündeki iştirak-i a'mâl noktasında tezahür eden sevap ve nur nerede?"(1)

Menfaat-i uhreviye, şahısların kemalat elde etmek için cemaat ruhundan uzak, ferdi ve tebliğ noktasından pasif bir hayat sürmesi demektir. Tarikat mesleğinde giden birçok mürit, şahsi kemalat ve ibadet için kendilerini içtimaî hayattan tecrit edip dağda veya çilehanelerde yaşamışlar. Hâlbuki cemaatten hâsıl olan sevap ve kemalat, ferdî kemalattan daha üstün ve yüksektir. Bu tarz hareket etmek hayırda bir aldanmadır. Bir Nur talebesinin şirket-i manevî olan cemaat ruhu ile hareket etmeyi bırakıp, evinde münzevi yaşaması, şahsi kemalatı için çabalaması doğru olmaz.

Diğer bir mana olarak, “sevabı ben kazanayım” hırsı ile cemaat içinde ferdi hareket etmek de bir cihetle zarardır. Zira bu tarz hareket uhrevî bir niyet ile de olsa cemaatin nizamını bozar, şirket-i manevinin yapısına uygun düşmez. Hâlbuki cemaat ve şirket-i maneviden gelen sevap şahsî sevap ile mukayeseye gelmez. Öyle ise sevap için de olsa cemaat muvazenesini bozmamak gerekir.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...