"İşte, havanın bu hasiyetine binâendir ki, (...) O harflerin okumasıyla ve yazmasıyla, maddî ilâç gibi şifâ ve başka maksatlar hâsıl olabilir." ifadesinde muskaya işaret olabilir mi? Bu paragrafı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, havanın bu hasiyetine binâendir ki, mevcudât-ı havâiye olan hurûfât, kudsiyet kesb ettikçe, yani, âhizelik vaziyetini aldıkça, yani, Kur’ân hurûfâtı olduğundan âhizelik vaziyetini aldığı ve düğmeler hükmüne geçtiği ve sûrelerin başlarındaki hurûfat daha ziyade o münâsebât-ı hafiyenin uçlarının merkezî ukdeleri, düğümleri ve hassas düğmeleri hükmünde olduğundan, vücud-u havâîleri bu hâsiyete mâlik olduğu gibi, vücud-u zihnîleri dahi, hattâ vücud-u nakşiyeleri de bu hâsiyetten hassaları ve hisseleri var. Demek o harflerin okumasıyla ve yazmasıyla, maddî ilâç gibi şifâ ve başka maksatlar hâsıl olabilir."(1)

Normal şartlarda havanın böyle harika özellikleri ve vasıfları varken, elbette Kur’an harfleri gibi kudsi ve yüce bir makamda olan harflerin özellik ve vasıfları daha ziyade ve daha etkili bir makamdadır. Tıpkı çok güzel özellikleri olan elektronik bir cihazın fonksiyon tuşları gibi Kur’an surelerinin başındaki kesik/mukatta harfler de bir cihetle Kur’an harflerini harekete getiren ya da işlevsel hale dönüştüren birer fonksiyon harfleri gibidir. Her harfin mahiyetinde ince ve latif çok sırlar ve şifreler bulunduğuna hadisler ve evliyalar işaret buyuruyorlar.

Nasıl Kur’an harfleri cümleler şekline girerek insanların inanç ve ibadet dünyasını tanzim ediyor ise, bu cümlelerin iksirli manevi manaları ve tesirleri de yine mahiyetini bilemediğimiz bir çok şeylere şifa olabilir. Farklı tesirleri ve etkileri bulunabilir. Üstad Hazretlerinin “Demek o harflerin okumasıyla ve yazmasıyla, maddî ilâç gibi şifâ ve başka maksatlar hâsıl olabilir.” ifadelerinden muska veya başka şeyleri anlamak mümkündür.

Mesela, ayetlerin ruhsal terapilerde bir ilaç şeklinde kullanılması veya bir takım gizli ve etkili tesirlerden korunmak maksadı ile istimal edilmesi olabilir.

Korku gibi şeylerden korunmak için dua etmek ve âyet ile hadis gibi şeyleri yazıp taşımak dinen caizdir. Abdullah bin Ömer Peygamber (sav)'den şöyle rivayet etmiştir:

"Sizden biriniz uykuda korkarsa şöyle desin: 'Allah'ın gazab ve azabından ve kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve yanıma gelmelerinden, eksikliği olmayan Allah'ın sözlerine sığınırım.' O zaman, hiçbir şey ona zarar vermez."

Abdullah bin Amr onları temyiz çağına gelen çocuklarına öğretir, temyiz çağına gelmeyen çocukları için yazıp onların boynuna asardı.(2)

Ancak bunları istismar edip sanat haline getiren ve saf kadınlarla teşriki mesai edip onlarla haşir ve neşir olmak kesinlikle haramdır.(3)

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, Yirminci Nükte.
(2) bk. Ebu Davud, Nesâî, Tirmizî.
(3) bk. Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar – 2, Yasin Yayınevi, s. 258.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...