Block title
Block content

"İşte, iki inkılâp beni iki telif-i müşevveşe mecbur etti; iki rıhlet dahi, iki kitabı ilhâm ettirdi." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Yâ eyyühe’n-nâzır!"

"Hasenâtı seyyiatına, sevâbı hatâsına tereccüh edenler, mağfiret ve affa müstehaktırlar.
İşte, iki inkılâp beni iki telif-i müşevveşe mecbur etti;  iki rıhlet dahi,  iki kitabı  ilhâm  ettirdi."

"Şu eserlerden her birisi Kürt olduğu gibi, aynı halde Türk, aynı vakitte Araptır. Güya her bir eser Arap abasını iktisâ ve Türk pantolonu giymiş külahlı bir Kürttür. Böyle acîbü’ş-şekil bir telif, telif kanununa muhâlefetle muâheze olunmamak gerektir."(1)

İki teliften birisi; Münazarat diğeri ise; Muhakemat'tır. İki inkılap ise birisi; Osmanlının yıkılmaya yüz tutması ve bununla gelen dev sorunlardır. Diğeri ise; alem-i İslamda oluşan manevi hastalıklar ve bunların tedavi edilmesidir.

Münazarat ve Muhakematı tahkik ettiğimizde; alem-i İslam’ın içtimai ve siyasi yaralarına nasıl birer reçete ve çözüm olduğunu görmekteyiz.

(1) bk. Münazarat, İfade-i Meram ve Uzunca Bir Mazeret

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...