"İşte kardeşlerim! Dikkat ediniz; sizin nefs-i emmareniz, kıyas-ı binnefs cihetinde, suizan noktasında sizleri aldatmasın; Risale-i Nur terbiye etmiyor diye şüphelendirmesin." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, kardeşlerim, dikkat ediniz, sizin nefs-i emmâreniz, kıyas-ı binnefs cihetinde, su-i zan noktasında sizleri aldatmasın, Risale-i Nur terbiye etmiyor diye şüphelendirmesin."(1)

Risale-i Nur'un tahkiki iman dersleri nefsi terbiye ediyor, hatta etkisiz hâle getiriyor. Lakin imtihan ve terakkinin devam edebilmesi için, nefsin tamamen imha edilmemesi ya da tasavvufi tabirle nefsin öldürülmemesi gerekiyor.

Bu sebeple ağır riyazet metotları ile nefis öldürülmüş olsa bile ya da tahkiki iman dersleri ile nefis etkisiz hâle getirilmiş olsa bile, Allah nefsin görevini devam ettirecek ikinci bir nefsi devreye sokuyor.

Üstadımız bu inceliği bahsin başında şöyle izah ediyor:

"Ben bir zaman enaniyetini bırakmış ve nefs-i emmâresi kalmamış büyük evliyadan şiddetli bir surette nefs-i emmâreden şikâyet ettiğini gördüm, hayrette kaldım. Sonra kat'î bildim ki, âhir ömre kadar mücahede-i nefsiyenin sevabdar devamı için, nefs-i emmârenin ölmesi üzerine onun cihazatı damarlara ve hissiyata devredilir, mücahede devam eder. İşte o büyük evliyalar, bu ikinci düşmandan ve nefsin vârisinden şikâyet ederler."(2)

Yani kimse "Ben Risale-i Nur okuyorum, ama nefsim bir türlü susmuyor ya da tamamen etkisiz hâle gelmiyor." diye şüphe etmemeli. Nefsin susmaması İlahi bir imtihan ve âdet-i İlahidir.

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, On Üçüncü Şua.
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...