İşte, küre-i arzın yirmiden ziyade büyük sahifelerinden bir tek sahifenin yirmi vechinden bir tek vechinin muhtasar şehadetiyle... Yirmiden ziyade büyük sahifelerden diğerleri nelerdir? Yirmi vecih nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Buradaki sahife ve vecihlerden maksat, kainat ve içindeki büyük veya küçük unsurların tevhide olan işaretlerine kinayedir. Yedinci Şua olan bu risale, Allah’ı, kainattan ve içindeki unsurlardan soran bir seyyahın, tevhide dair bir gezintisi ve gözlemidir.

Mesela, hava tabakası bir sahife, hava içindeki bulutlar bu sahife içinde tevhide işaret eden bir vecih bir yöndür. Dünyamız bir kitap, dünya içindeki bitkiler, hayvanlar, madenler, denizler büyük birer sahife, bunların bünyesinde yaşayan çiçekler, arı ve karıncalar, demir ve bakırlar, balık ve yosunlar da tevhide işaret ve levha olan vecih ve yönlerdir.

Yirmi rakamı ise Yedinci Şua’daki tasnife işarettir.
* * *
Üstad burada dünyayı, nihayetsiz hikmet ve faydalarla donatılmış ve her bir hikmet ve fayda lisanı ile Allah’ı ve isimlerini gösteren bir kitaba benzetiyor. Yani; dünya çok büyük ve muazzam bir kitab-ı İlahidir. Bu dünya kitabının ana konusu; tevhit ve imandır. Bu kitabın her bir sayfası, Allah’tan ve onun isim ve sıfatlarından bahsediyor. Biz numune olarak bu kitaptan sadece hayat ve bahar sayfasının, Allah’a ve isimlerine olan işaret ve delillerine bakacağız diyerek, hayat ve baharın üstündeki tevhit mühürlerini izah ve ispat ediyor.

Sair vecih ve sayfalar ise; dünyanın içindeki hayat ve bahar gibi diğer sanat ve eserlerdir.

Mesela; madenler, bitkiler, hava, su gibi şeyler, bu dünya kitabının birer sayfaları hükmündedir, hepsi aynı tevhidi ilan ediyorlar. Üstad birçok yerde dünya kitabının sayfaları hükmünde olan unsurların, tevhide olan işaret ve ispatlarını göstermiştir. Hüve nüktesi bunun en güzel örneklerindendir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...