Block title
Block content

"İşte Mi'rac-ı Ahmediyenin (a.s.m.) bir meyvesi olan nur-u imândan evvel şu kâinatın mevcudâtı, nazar-ı dalâletle bakıldığı vakit yabancı, muzır, müz'ic, muvahhiş ve dağ gibi cirimler birer müthiş cenâze;.." İzahı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte Mi'rac-ı Ahmediyenin (a.s.m.) bir meyvesi olan nur-u imândan evvel şu kâinatın mevcudâtı, nazar-ı dalâletle bakıldığı vakit yabancı, muzır, müz'ic, muvahhiş ve dağ gibi cirimler birer müthiş cenâze; ecel, herkesin başını kesip ademâbâd kuyusuna atar; bütün sadâlar, firâk ve zevâlden gelen vâveylâlar olduğu halde, dalâletin öyle tasvir ettiği hengâmda, meyve-i Mi'rac olan hakâik-ı erkân-ı imâniye nasıl mevcudâtı sana kardeş, dost ve Sâni-i Zülcelâline zâkir ve müsebbih; ve mevt ve zevâl, bir nevi terhis ve vazifeden azad etmek; ve sadâlar, birer tesbihât hakikatinde olduğunu sana gösterir. Bu hakikati tamam görmek istersen, İkinci Söz  ve Sekizinci Sözlere bak."(1)

Yukarıya aldığımız ifadelere bir bütün olarak baktığımızda şunu anlıyoruz: İman nurundan evvel kainata baktığımız zaman ki durum ile imandan sorna, yani Efedimiz (asm)'in miractan getirdiği iman nuru ile bakmak arasıdaki fark nazara veriliyor. Küfür nazarı ile baklılınca, anlamsız ve başıboş olan kainat, iman nazarı ile bakıldığında anlam kazanmaktadır, denilmekte ve bu istikamette izah devam etmektedir.

(1) bk. Sözler, Otuz Birinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

mezunburak
Miraç hadisesi gerçekleşmeden önce de dünyada iman kavramı yok muydu ki önceden küfür zülumatında olan kainat ancak ve ancak miraç la nura kavuşmuş oldu?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Miraç ile birlikte inandığımız değerler, en güvendiğimiz zat olan Peygamber Efendimiz (sas) tarafından gözle müşahade edilerek bize bildirilmiş oldu. 
Diğer yandan, miraç olayı bir sembol olarak kabul edilmektedir. Her ne kadar nübüvvetten on bir sene sonra meydana gelmiş olsa da, bu olay adeta peygamberlikle vazifelendirilişin bir sembolü olarak kabul edilmelidir. 
Temsilde hata olmasın; bir insan bir makama gelmeyi hak eder veya atanır ama tören bir süre sonra gerçekleşir. Aynen öyle de, miraç olayına Efendimizin (sas) nübüvvet vazifesinin merasimi olarak bakmak lazımdır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
nurcu56

Kainata ve içindekilere iman nazarı ile bakarsan her şey saadet ve huzur kaynağı, küfür nazarı ile bakarsan her şey karanlık ve azap kaynağıdır. Burada Mümin ile Kafirin kainata ve olaylara bakış açısı veriliyor. Mümin iman gözlüğü ile kainata ve olaylara baktığından her şeyde bir huzur ve saadet bulurken kafir ise küfür gözlüğü ile kainata ve olaylara baktığı için  oda her şey de bir acı ve azap görüyor.Bir çeşit iman dünyada mümine küçük bir cennet hayatı küfür ise kafire küçük bir cehennem hayatı yaşatıyor. İman her şeyi dost yaparken küfür her şeyi düşman yapıyor.

İman nurlu ve ışıklı bir gözlük olduğu için bu gözlük ile kainata bakıldığında her şeyin iç yüzünü ve hakikatini gösteriyor. Küfür ise karanlıklı ve zulümatlı bir gözlük olup her şeyi çirkin ve kötü gösteriyor.İşte bu paragrafın ana teması budur.

Mesela kafir ölümü yokluk ve hiçlik görürken Mümin ebedi saadetin başlangıcı ve girişi olarak görüyor. İman nurunu  insanlığa getiren ve hediye eden vesile ve vasıta ise iki cihan serverı Peygamber Efendimizdir. O miraçta bizim gaybi bir surette  iman ettiğimiz şeyleri bizzat görüp bize haber veriyor ve bizi müjdeliyor.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
fakirullah
Mirac şehadet aleminde belli bir zamanda, birkaç dakika içinde olmuş ise de aslında bütün zaman mekan ve mahlukiyeti içine alan, mahlukatın esma, sıfat, şuunat-ı İlahiyeye nasıl ayine olduğunun anlaşıldığı, çok yüksek bir şuurun inkişafını anlatan bir hadisedir. 31.sözde: Zat-ı Hakikat-ı Mirac : Ahmediye’nin(ASM) meratib-i kemalatta seyr u sülukundan ibarettir, olarak geçiyor. Mahluk olan eserden, esma, sıfat.. Zat-ı İlahiyeye kadar 70binler perde vardır. Bunların hepsinin ref'ine Efendimiz(ASM) muvaffak olmuştur. İşte “bu perdelerin kaldırılabilir ve her an Cenab-ı Hak ile olunabilir” olduğunu isbat için Mirac şehadet aleminde yaşatılmıştır. Yani küfür nazarı eserden Allah'a yol bulamamak hali iken, Mirac ile bu yolun taa Zat-ı İlahiyeye kadar AÇIK olduğu ispatlanmıştır ve küfür tamamıyla çürütülmüştür. Böylece bütün mevcudat kendi varlıklarının hakikati olan esmalara rabt edilmiş ve nur-u İlahi hepsinde ayan görünür olmuştur. Allahu alem, Sahabe Efendilerimizin imanı bu şekildedir. (Aslında mahlukatta değişen bir şey yok, değişen o mahluka bakan insan mahiyetlerinde mülkten melekuta bir yükselişin olması, yani insan melekuta uruc ederse Allah ile esma mertebelerinde muhatab olabilir. Efendimiz(ASM)’ın getirdiği İslamiyet bizi bu yolda yükseltir. Mirac, ahrete gitmeden, henüz dünyadayken bunun isbatıdır, diye anladım.) Rabbimiz hakikatini ihsan etsin lütfuyla.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...