"İşte o fasıklar, bu gibi şeylerin arasında şer'an ve tekvinen tesis edilen muvasala hattını kesiyorlar. Mesela akılları marifetullaha, zekaları ilme küs olduğu gibi..." akıl ile zeka arasında nasıl bir fark var, ilimle küs ifadesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanda akıl ve kalp, iki esas ve temel hükmünde latifelerdir. Bunların işleyiş ve vazifeleri bir birinden farklılık arz eder.

Aklın mantıki kaziyeler ve ispat tarzı ile elde ettiği şeylere ilim denir. Kalbin aydınlanması ve inkişafı ile elde ettiği hakikatlere de marifet denir.Yani ilim aklın, marifette münkeşif kalbin neticesidir.

Burada akıl marifetle ilgili kullanılmış; zeka da diğer mantıki ilimler ile ilişkilendirilmiştir. Yani akıl; kalp aydınlanmasından gelen marifet ilmine bakar, zeka da dini içerikli akli ve mantıki ilimlere bakar. Bir de bunların dışında fen ve müspet ilimler vardır. Bu ilimlerde, fasık, hatta kafir bir adam çok yüksek derecelere ulaşabilir, ama bunun yanında dini içerikli marifet ve ilimlerde çok cahil ve bilgisiz de olabilir. Mesela dünya çapındaki bir fizikçi, dini içerikli marifet ve ilimde çok geri ve cahil olabilir.

Burada zeka, daha çok din ilimlerinden, ilmi kelam ve mantığa bakar. Akıl da kalbin aydınlanmasından hasıl olan marifet ilmine bakar. İnsan, dünya dolusu fen ilimlerini bilse, ama bu ilimlere gerçek değerini veren ve eşyanın arka planını gösteren iman ilimlerini bilmez ise, o fenni bilgileri hiç bir işe yaramaz, sadece dünyada muvakkaten menfaatini görür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...