Block title
Block content

"İşte o nutku şimdi neşrediyorum. Ta ki, Meşrutiyeti lekeden ve ehl-i şeriatı meyusiyetten ve ehl-i asrı tarih nazarında cehil ve cünundan ve hakikati evham ve şüpheden kurtarayım." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte o nutku şimdi neşrediyorum. Tâ ki, Meşrutiyeti lekeden ve ehl-i şeriatı meyusiyetten ve ehl-i asrı tarih nazarında cehil ve cünundan ve hakikati evham ve şüpheden kurtarayım. İşte başlıyorum..."(1)

"İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi" adlı nutukta Üstad Hazretleri meşrutiyeti savunup toplumun kafasındaki cumhuriyet imajını düzeltti. Yani meşrutiyet-i meşruanın İslam’a uygun bir yönetim biçimi olduğunu göstererek insanların kafasındaki evham lekelerini temizledi.

Ehl-i şeriatı meyusiyetten ve ehl-i asrı tarih nazarında cehil ve cünundan,..” O dönemde Osmanlı ciddi anlamda yara alıp yıkılma vaziyetine girdiği için, İslam toplumları büyük bir ümitsizlik girdabına kapıldılar. Üstad Hazretleri fikirleri ve eserleri ile İslam toplumluna hem ümit veriyor hem de bu dönemde gayret edip çaba gösterenlerin olduğunu tarihe kayıt düşürüyor.

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfî, İki Mekteb-i Müsibet Şehadetnamesi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Kategorileri:
Okunma sayısı : 1.687
Word indir Pdf indir
Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...