Block title
Block content

"İşte, o ova içinde yüksek bir dağ var. Üstüne çıkacağız, tâ bütün etrafı görülsün. Hem her şeyi yakınlaştıracak güzel dürbünleri de beraber alacağız. Çünkü, bu acîb memlekette acîb işler oluyor..." Dağa çıkıp dürbünle bakmayı nasıl değerlendirirsiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan uzaktaki bir varlığı görebilmek için yüksek bir yere çıkar ve dürbün kullanır. Üstat Hazretleri Mektubat adlı eserinde,

"Felillâhilhamd, sırr-ı temsil dürbünüyle, en uzak hakikatler gâyet yakın gösterildi. Hem sırr-ı temsil cihetü'l-vahdetiyle, en dağınık meseleler toplattırıldı.”(1) 

buyurduğundan, bu derste geçen dürbünü de yine “temsil” olarak değerlendirmemiz yerinde olur.

Bir önceki şıkta geçen sofra örneğini tekrar hatırlayalım: Soframıza konulan bir meyveyi yediğimizde tabağa yahut masaya teşekkür etmediğimizi bir temsil olarak değerlendirip, yeryüzü sofrasında istifademize sunulan nimetler için de ne ağaçlara, ne bahçe ve bostanlara değil Allah’a şükretmemiz gerektiği hakikatine bakabiliriz. Bu temsil bir dürbün olur ve bize o rızıklardaki Rezzak isminin tecellilerini gösterir.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...