Block title
Block content

"İşte o zamanda benî-İsrail dahi, o kıt'ada neş'et ediyordu ve o terbiyeden bir hisse aldıkları, 'İcl' mes'elesinden anlaşılıyor." İcl hadisesi ve bu mesele ile ilgisi hakkında bilgi verir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İsrailoğullarının damarlarına işlemiş bulunan bakarperestlik fikri, “İcl hadisesiyle” yeniden ortaya çıkmıştır. Şöyle ki;

Hz. Mûsâ (as.) Cenâb-ı Hakk’a ibâdet etmek ve kelamına muhatap olmak üzere Tûr-i Sina’ya gittiğinde, kavmine manen sehabet etmek üzere kardeşi Harun aleyhiselâmı bırakır. Ancak geri döndüğünde kavmimin buzağıya taptıklarını görür. Uzun mücadelelerden sonra onları icle tapmaktan vazgeçirir.

Olay şöyle gelişir:

Samiri adında biri, hâlktan topladığı altınları ve diğer kıymetli şeyleri eriterek bir buzağı heykeli yapar. O buzağıyı öyle yapar ki, içine rüzgârın girmesiyle ses verir. Zâten mâzide bakarperest olan o avam insanlara “İşte sizin Rabbiniz budur.” diyerek onları buzağıya taptırır.

Harun aleyhisselâm bütün gayretlerine rağmen onlara engel olamaz. Fazla müdahâle ettiğinde hayatının tehlikeye gireceğini anlayınca, onları kendi hâllerine bırakmak mecburiyetinde kalır. Bütün peygamberler gibi onun da görevi sadece tebliğ etmek, hakkı söylemek, hakikati anlatmaktır. Zâten, inanç zorla değil ancak kabul ile kalbe yerleşebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Okunma sayısı : 2.177
Word indir Pdf indir
Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...