"İşte, şu dokuz misaller gibi, doksan misal olmasa da, belki doksan surette rivayetler, mu’cizât-ı mâiyeyi haber vermişler. Baştaki yedi misal, mânevî tevatür gibi kat’î ve kuvvetlidirler..." cümlesini özellikle "mu’cize-i sahâbiye" ifadesinin izahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tevatür (Mütevatir) Haber: Bir hadise ya da vakıa üzerinde birden çok insanın, o hadise ya da vakıanın olduğuna dair şahitlikte bulunması demektir. Hadis ilminde ise Peygamber Efendimiz (asm)'in mucize ya da hadisini en az üç sahabenin bir sonraki nesle nakletmesi demektir.

Fıkıhta ise, içinde yalan ihtimali olmayan ve bir cemâate dayanan kuvvetli haber, yani ferdî olmayıp cemaate ait olan sağlam haber manasına geliyor.

Tevatür, hadis ilminde, bir hadisin senet noktasından en sağlam ve güvenilir bir derecede olmasına denir. Bunun hadis ilminde bir çok mertebe ve dereceleri vardır. Üstad Hazretleri söz konusu yerde bu derecelere işaret ediyor.

Peygamber Efendimiz (asm)'in mucizelerini ferdi ve nevi olmak üzere iki sınıfa ayırabiliriz. Mesela, ağaçlarla ilgili mucizelere nevi, bir ağaçla ilgili mucizeye ise ferdi mucize denir. Ağaç türü üzerinde olmuş onlarca mucize haberi bu mucize türünü kuvvetli ve sağlam bir tevatür derecesine çıkarır. Lakin bu onlarca ağaç mucizesinden birisinin senedi zayıf olabilir ya da tevatür derecesinde olmayabilir. Bu tür içinden bir ferdin zayıf olması türün sağlamlığına zarar vermez. Mucizeler tür olarak mütevatir iken, aynı türün cüzleri ve parçaları mütevatir olmayabilir.

Parçaların senedine bakıp türü zayıf göstermek kabil değildir. Nasıl zayıf ipler bir araya geldiği zaman kuvvetli ve kopmaz bir halat haline geliyorsa, ağaçlar üstünde gösterilen zayıf senetli mucizeler de bir araya geldiği zaman mütevatir bir tür mucizesine dönüşebilir ve dönüşmüştür. Bu manayı su mucizelerine de tatbik edebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

ebulaşeyh
Selam aleyküm (Dokuzuncu misal)dikkatli bir şekilde okunursa zaten mu’cize-i sahâbiye ifadesinin manası ortaya çıkıyor . Tevatür (Mütevatir) kelimelerinin anlamı lukatta mevcut fakat mu'cize-i sahâbiye kelimesini lukata bulamazsınız.( mu'cize-i sahâbiye) kelime manası (bulut mucizesi)demektir. Selam ve duaile
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...