"İşte, şu fermanın üslupları öyle bir tarzda parlıyor ki, herkesin nazar-ı istihsanını celb ediyor; ve öyle ciddî, ehemmiyetli meseleleri zikrediyor ki, herkes kulak vermeye mecbur oluyor." insanların çoğunluğu bu İlâhî fermana kulak vermiyor. İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Herkesin nazar-ı istihsanını celb etme" ile kastedilen mana, “O Fermana nazar eden herkesin, onu istihsan ettiği, yâni güzel bulduğu, beğendiğidir.” Ona hiç nazar etmeyenler bu ifadeye dahil değillerdir. Meselâ, bir serginin ziyaretçileri hakkında “Herkes sergiye hayran kaldı.” denildiğinde, buradaki “herkes” kelimesi “sergiyi ziyaret eden herkes” demektir, ziyaret etmeyenler bu ifadeye dahil olmazlar.

Kur’ânı ön yargısız olarak inceleyen herkes Allah’ın zâtı ve sıfatları, O’nun razı olacağı kulların vasıfları, bu âlemin ve insanın yaratılış hikmeti, toplum hayatının en güzel şekilde tanzimi gibi çok önemli konularda en sağlam bilgiyi onda bulacaklardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...