Block title
Block content

"İşte şu hadise-i cüz'iye ile bir düstûr-u küllîyi, her vakit, hem herkese gayet lüzumlu bir ders-i hikmet olduğunu ulvî bir i'caz ile beyan eder." Bakar’ı kesmek cüz’i hadisesinin içinde gizlenen küllî düsturlar ve maksatlar nelerdir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstat Hazretleri,  İhlas Sûresinde geçen “O, doğurmadı ve doğurulmadı.” mealindeki âyetin manasının küllî olduğuna dikkat çekerek, bu âyetle, doğuran ve  doğurulanların ilah olamayacağının ders verildiğini ifade ediyor. Bu âyet-i Kerîme, ayrıca,  küllî manasıyla, Hz. İsa, Hz. Meryem ve  Hz. Üzeyr’in ilah olamayacaklarını ifade ettiği gibi, meleklerin Allah’ın kızları olduğu, ukul-ü aşerenin her birinin diğerini yarattığı gibi her türlü yanlış fikir ve batıl inanca da en güzel bir cevap oluyor.

Bir bakarın kesilmesiyle de aslında, bakarperestlik inancı kesilmiş, ineğe tapanlar uyarılmış, beslenip büyüyen, yiyip içen ve sonunda  insanlara gıda olan bir canlının ilah olamayacağı ortaya konulmuştur.

Öte yandan, aynı kıssada, insanların öldükten sonra dirilmeleri konusunda da çok büyük bir mu’cize gösterilmiş, kesilen bakarın bir parçasının maktule temas ettirilmesiyle maktul dile gelmiş ve kendisini öldürenleri haber vermiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...