Block title
Block content

"İşte, şu sırdandır ki, Sûre-i Nas'ta üç ünvan ile istiâzeyi emrediyor ve Bismillâhirrahmânirrahîm’de üç ismiyle istiâneyi gösteriyor." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, nasıl eğer bir adam hem hoca, hem zâbit, hem adliye kâtibi, hem mülkiye müfettişi olsa, onun herbir dairede birer nisbeti, birer vazifesi, birer hizmeti, birer maaşı, birer mes’uliyeti, birer terakkiyâtı; ve muvaffakiyetsizliğine sebep birer düşman ve rakipleri oluyor.(...)"

"Öyle de, çok esmâya mazhar ve çok vazifelerle mükellef ve çok düşmanlara müptelâ olan insan, münâcâtında, istiâzesinde çok isimleri zikreder. Nasıl ki, nev-i insanın medâr-ı fahri ve elhak en hakikî insan-ı kâmil olan Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm, Cevşenü’l-Kebîr namındaki münâcâtında bin bir ismiyle dua ediyor, ateşten istiâze ediyor."

İşte, şu sırdandır ki, Sûre-i قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - اِلٰهِ النَّاسِ - مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ  de üç ünvan ile istiâzeyi emrediyor ve Bismillâhirrahmânirrahîm’de üç ismiyle istiâneyi gösteriyor."(1)

Bu ayetteki üç unvan Rab, Malik ve İlah unvanlarıdır. İnsan şeytanın ve nefsin tehlikelerine karşı Allah’a bu üç unvan ile sığınmalıdır. Zaten istiaze, yani Allah’a iltica etmek ayetlerde açıkça gösteriliyor.

Besmeledeki üç isim ise Allah, Rahman ve Rahim isimleridir. İnsan bu üç isimden besmele ile istiane yani yardım istemelidir.

Evet, insan hem aciz hem fakir hem zayıf olduğu ve hem de düşmanları çok olmasından dolayı, Allah’a sığınmaya ve ondan yardım istemeye çok muhtaçtır. Zaten ibadetin ve kulluğun da özü budur. İnsan her anında ve her halinde Allah’a ve onun unvan ve isimlerine iltica ile mükelleftir. 

(1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Birinci Dal.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...