Block title
Block content

"İşte zaman, çünkü harekâtın bir rengi, bir levni, yahut bir şeridi hükmünde olduğundan, herekâtta câri olan bir hüküm, zamanda dahi câridir." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Levh: Eşya ve mevcudatın zaman nehrine girmesi demektir. Yani Allah’ın ilminde plan ve proje  olarak ve ilmi bir vücut ile bekleyen mevcudatın, zaman ve mekan boyutuna intikal edip görünmesi ve varlık kazanması demektir.

 Mahv: Zaman sahnesine çıkan eşyanın ve mevcudatın, ölüm ve zeval ile tekrar zaman sahnesinden çekilip gitmesi demektir.

İspat: Zaman sahnesine çıkmak için sırada bekleyen eşyanın, tekrar zaman sahnesine çıkıp manasını göstermesi anlamındadır. Allah’ın ilminde varlık sahnesine çıkmayı bekleyen diğer mevcudat plan ve projeleridir.

İşte zaman denilen şey, yani zamanın hakikati bu üç kavramadan müteşekkildir. Üstad Hazretleri buna "Kudret-i İlahi’nin yazar bozar tahtası ve defteri" diyor. Zamanın içindeki geçmiş, gelecek, ve şimdiki zaman kavramları da manasını Levh-i Mahv-İspat'tan alıyorlar.

Üstad Hazretleri zamanın hakikati, Levh-i Mahv ve İspat'tır, diyor. Yani, zaman denilen şey, eşyanın gayb aleminden, yani Allah’ın ezeli ilminden çıkıp, şehadet ve varlık alemine girip, orada göründükten sonra, hareket ederek, zahiri cisimlerini bırakıp, tekrar Allah’ın ilmine ya da alem-i ahirete gitmesinden ibarettir.

Zamanın, hareketin bir rengi olması yukarıda izah edildiği gibi, eşyanın bir süreç içindeki serüvenidir. Yani eşyanın ilimden maddi aleme, maddi alemden tekrar gaybi aleme gitmesi, hareket etmesi ile mümkündür. Zamanın ana umdesi ve motoru hareket olduğu için, zaman sanki hareketle özdeşleşmiş gibidir.

Mesela, eşya hareket etmese zamanın üç boyutu donuklaşır, geçmiş ve gelecek kavramları biter. Demek zamanı zaman yapan harekettir. Sinema şeridi hareket etmez ise, sinemanın diğer sahneleri sergilenemez. Zaman sinema şeridi iken, şeridin halden hale geçmesi de harekettir. Öyle ise zaman ve hareket ikiz kardeş gibidir, birisi diğeri olmadan olmuyor.

Soruda geçen kısmı okumak için tıklayınız:

Sözler, Otuz Birinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İkinci Esas | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 4018 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...