"İstidad-ı insanîyi öyle ifsad eder ki, salâh ve hayrı kabule liyâkati kalmaz." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada nazara verilen, küfrü mutlaktır. Mutlak bir küfre giren birisinin fıtratı tahrip olduğu için, yılan gibi zehirlemekten lezzet alır. Ve yine Üstâd'ın ifâdesi ile, "Şeytanlaşmış bir insana inkılâp eder." Yaptığı işler, zâhiren hayır gibi görünse de, niyetinde hayrı düşünerek yapmaz. Tıpkı hayvanat gibi, Allah onları dünyanın imâret için kullanır. Kalplerinin mühürlenmesi ile de insanlığa verebilecekleri zararı en asgariye indirmiş olur.

Evet, hayır ve salâhı isteyerek yapmazlar ve hayır ve salâhtan anlamazlar. Şahsi menfâatleri veya başka mülâhazalarla yaptığı işler, netice itibârıyla hayır va salah olarak ortaya çıkar.

Arılar, çiçek özünü toplarken, insanlara olan şefkatlerinden dolayı bal ihtiyacı için bunu yapmazlar. Ancak ortaya çıkan tablo böyle bir manzarayı netice vermektedir. O şefkat, arıyı istihdâm edem Allah'a aittir.

On Yedinci Lem'a'da geçen şu ifâdelere bakalım:

"İşte, muzır kâfirler ve kâfirlerin yolunda giden sefihler, Cenâb-ı Hakk'ın hayvânâtından bir nevi hâbislerdir ki, Fâtır-ı Hakîm onları dünyanın imârâtı için halk etmiştir. Mü'min ibâdına ettiği nimetlerin derecelerini bildirmek için, onları bir vâhid-i kıyasî yapıp, âkıbetinde, müstehâk oldukları Cehenneme teslim eder."(1)

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a Altıncı Nota.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

serdar61
"Kalplerinin mühürlenmesi ile de insanlığa verebilecekleri zararı en asgariye indirmiş olur."demekle ne demek istediginizi anlamadim.kalbi muhurlenen bilakis cok daha canavarlasmiyor mu.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Bazı kafirler öyle bir inkar hastalığına yakalanır ki artık imana kabiliyeti kalmaz.Bu yüzden Allah onun o pis kalbini mühürler.Bu kafir zahirende olsa iman dairesinde görünmek istemez kendini açıktan kafir ilan eder müminde o mührü görür ve ona yanaşmaz onun inkar hastalığından kendini korumuş olur .Ebucehil, firavun,şeddad gibi.

Bazı kafirler ise küfrünü açıktan izhar etmez hem de kalbinde mühür olmadığı için zahirende olsa iman dairesinde aldatmak ile fikrini satarlar.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...