Block title
Block content

"İstidraç ise, gaflet içinde iken eşya-yı gaybiyenin inkişafından ve garip fiilleri izhar etmekten ibarettir." İstidraç ile ilgili Kütüb-i Sitte'de hadis bulamadım, Üstad'ın kaynağı nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu hususta kaynak aramaya gerek yok, mucize peygamberlere, keramet evliyalara, istidraç da kafir ve fasıklara ait bir özelliktir. Yani istidraca mazhar olan birisinin gafil ve gaflet içinde olması delilsiz ispatsız kabul edilecek bir husustur.

"Âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, biz onları bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş felakete götüreceğiz."(A'raf, 7/182)

Bu ayetin tefsiri niteliğinde şöyle bir hadis rivayet edilir:

"Kulun, masiyetlerinde devam ve ısrar etmesine rağmen, Allah’ın onu dünyadan ne arzu ederse verdiğini görürsen, bu ancak ondan bir istidracdır."(1) 

Cenab-ı Hakk'ın, Kendisine isyan eden kimselerin isteklerini yerine getirmesi, böylelerinin azaplarını daha fazla arttırmak içindir. Yoksa, onlarda bir hakikat olduğu için değildir. Nitekim şeytanın yeryüzünü zahmetsizce dolaşabilmesi, Firavun’un ve Nemrut’un dünyada iken birçok nimetlere mazhar olması, isyanlarını daha da arttırmaları ve ahirette daha çok azaba çarptırılmaları için verilmiştir.

(1) bk. Fıkh-ı Ekber Aliyyü’l-Karî Şerhi Tercümesi, s. 195.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...