"İstiğrâkı ifade eden "LAM" Kur’ân’ın her köşesinde rekz ve her yerinde zikredilen deliller, burhanlar, hücuma gelen şek ve şüpheleri def ile, Kur’ân’ın o gibi lekelerden münezzeh olduğunu ilân eder." açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve keza لاَرَيْبَ فِيهِ zamirinin her iki ihtimaline binaen Kur’ân’ın kemâlini ispat veya tekit eder."

"Ve keza, istiğrâkı ifade eden ل Kur’ân’ın her köşesinde rekz ve her yerinde zikredilen deliller, burhanlar, hücuma gelen şek ve şüpheleri def ile, Kur’ân’ın o gibi lekelerden münezzeh olduğunu ilân eder. Ve lisan-ı haliyle şu şiiri okutur:"

وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلاً صَحِيحًا وَاٰفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ

"Yani, “Kur’ân’da ta’yip edilecek hiçbir nokta yoktur. Kur’ân gibi sahih kavilleri tayip etmek, ancak fehimlerin sekametinden ileri geliyor.”

"Ve keza, zarfiyeti ifade eden فِى tâbiri, Kur’ân’ın sathına ve zâhirine konan şek ve şüphe varsa, içerisindeki hakaik ile def edilebileceğine işarettir."
(1)

“Onun içinde rayb yani kusur ve şüphe yoktur” ayetinin tefsiri sadedinde “O” zamirinde muhtemel iki mana var. Birisi "O" derken Kur’an kast ediliyor ki; ل Lam-ı istiğrak isimleri umumileştiren bir harftir. Yani ismin başında olduğu zaman o isme genellik manası katar. Her tarafı kuşatıcı bir mana ifade eder.

Lam-ı istiğrak rayb; yani kusur ve hata manasına gelen ismin başına gelmesi ile umumiyetle Kur’an'da bir kusur, bir hata yok anlamına geliyor. Yani Kur’an’ın bazı yerleri kusursuz; ama bazı yerlerde kusur olabilir ihtimalini men ediyor. O Kur’an ki hiçbir yerinde ve köşesinde kusur ve ayıp yoktur. Kusur ve şüpheleri bertaraf eden ise, Kur’an içinde bulunan delil ve i’caz kaideleridir. Belagat imamları bunları tafsilatı ile izah etmişler. İşarat’ül İ’caz da bunlardan bir tanesidir.

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi 2. Ayetin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...