İstikbalde Risalelerin okullarda ders kitabı olarak okutulacağını ümit ediyoruz. Ama bu işin nasıl olacağını çok merak ediyorum. Bu konuda bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurların şahsı ve maddesi değil, fikri ve savunduğu esaslar, dünyaya ve sisteme hükmedecek. Yoksa herkesin Nur talebesi olması ve her yerde bizzat Risale-i Nurları ders vermesi pek gerçekçi değildir. Ama Risale-i Nurların fikirlerinin ve esaslarının, dünyaya ve insanlığa hükmetmesi gerçekçi ve olması mümkündür. Bugün bunun emare ve işaretleri çıkmaya başlamıştır.

İslâm âleminde yöntem ve metot olarak, Risale-i Nurların fikir ve esasları uygulanmaya başlanmıştır. Belki bu fikir ve esasların Risale-i Nur'un malı olduğu yaygın olarak bilinmiyor olabilir; ama içerik olarak bu fikir ve esaslar kendini insanlığa ihsas ettiriyor.

İnşallah ileride Risale-i Nurlar hem içerik olarak, hem de yöntem olarak yaygın ve tesirli bir şekilde hükmedecek; ama isim ve meslek itibari ile tamamen hükmetmesi gerekmez. Zaten önemli olan da içeriğin hükmetmesi değil midir? Bizim amacımız iman hakikatlerinin insanlığa hükmetmesidir; bunun Risale-i Nurların ismi ile ya da başka bir isim ile olması bir şey ifade etmez. Önemli olan Kur’an hakikatlerinin ve sünnetin ihyası ve yeniden şahlanmasıdır. Bu vazifeyi Risale-i Nurlar ister ismen olsun, ister içerik olarak olsun, hakkı ile ifa ediyor ve edecek inşallah.

Risale-i Nurlar fen ilimlerine bakış açısını Allah adına ve onun namına çevirdiği için, bir cihetle fen ilimlerinden hasıl olan tefekkür ve deliller de Risale-i Nur hesabına işler. Ve onun yöntemi ile işin şekli değişir. Nasıl pozitivist felsefe, fen ilimlerini dinsizliğe alet etti ise, Risale-i Nurlar da fen ilimlerini Allah yolunda istihdam ediyor. Böyle olunca fen ilimleri Risale-i Nur hesabına çalışmış oluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...