Block title
Block content

"İtikadda da tatil ifrattır, teşbih tefrittir, tevhid vasattır." cümlesini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İfrat, bir şeyde aşırı gidip hak çizgisinden çıkmak demektir. Tefrit ise haktan  geri durmak,  hak çizgisinin gerisin de kalmak demektir.  Vasat ise, orta yoldur. Yani, ifrat ve tefrite düşmeden, hak çizgisinde durmaktır.

Bu üç yol ve tarz, her şey için geçerlidir.

Üstat, burada, İman ve itikadın da ifrat, tefrit ve vasatının olduğunu izah ediyor.

İman ve itikat da ta’til, ifrattır. Yani Allah’ın varlığını ve birliğini inkar edip, kabul etmemek inançta aşırılıktır. Buna,  ateizm, materyalizm gibi ekolleri  misal olarak verebiliriz.

İtikatta tefrit ise, Allah’ı mahlukata  ve cisimlere benzetmek ya da cisimleştirmektir. Buna da, mücessime ve müşebbihe gibi dalalet fırkalarını misal verebiliriz.

Bunlar, Allah’ı, Kur’an ve hadislerdeki bazı teşbihlere dayanarak cisimleştirmişlerdir. Hatta daha ileri gidenler, Allah’ın zatı, insanın sureti ve şekli gibidir diyerek haktan sapmışlardır.

İtikatta vasat ise, yani hak ve doğru olan orta yol ise, tevhittir.
Yani ne Allah’ın varlığını ve birliğini inkar eder, ne de Allah’ın zat ve sıfatlarını mahlukata ve cismani şeylere benzetir. Allah vardır ve birdir. Buna şahit, bütün kainattır.  Aynı zamanda, Allah mahlukattan ve sıfatlarından münezzeh ve müberradır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

ubeyd123
Ta'til, Allahın sıfatlarını kabul etmemektir. Mu’tezile mezhebi, İlahi sıfatları kabul etmeyi tevhide aykırı görür ve kabul etmez. Kendilerine bu fikirlerinden dolayı "Muattıla” ismi de verilir. (sorularla risale, kavram açıklamaları) Ta'til için sadece Allah'ı inkar edenler manasında "Ateist, materyalist" ekollerini zikretmek noksan olur. Aslinda kelamda ta'til için yukarıdaki izah geçer daha çok.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...