"İttifak", "ittihad", "fazilet" ve "meziyet" kavramları arasındaki farkları izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İttifak", iki farklı düşüncede ve fikirde olan insan, gurup, cemaat, parti vesairenin, karşılıklı menfaat gereği geçici bir şekilde anlaşması ve sözleşmesi anlamına geliyor.

"İttihat" ise, aynı duygu ve düşünceleri paylaşanların sürekli ve bütünleştirici bir şekilde birleşmesi anlamına geliyor. İttihatta hedef tek vücut haline gelmek ve bunu sonsuza kadar devam ettirmektir.

"Fazilet", iyilik, ilim, iman, irfan itibarı ile olan yüksek derece ve makam demektir. Dinî ve ahlâkî vazifelere riayet derecesi. Fazl ve hüner cihetiyle olan yüksek derece. Bir şeyin başka şeylerden cemal ve kemal ve fayda cihetiyle üstünlüğü, müreccah olmasına sebep olan keyfiyettir.

"Meziyet" ise, bir kişiyi veya nesneyi benzerlerinden üstün gösteren nitelikler ve vasıflar demektir. Görüldüğü gibi fazilet ile meziyet birbirine yakın anlamlar taşıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...