"İttihad-ı Muhammedî (asm) namıyla bir cemiyet teşekkül etmiş. Nihayet derecede korktum ki, bu ism-i mübarekin altında, bazılarının bir yanlış hareketi meydana gelsin." Bu cemiyetin mahiyeti ve Üstad'ın bu cemiyet ile alakası nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti, Nisan 1909'da, o zamanın mühim paşaları ve hocalarının önderliğinde kurulmuş bir cemiyettir.

Üstadımız bu cemiyetin kurucularından değildir. Ancak ittihad ve ittifaka vesile olması açısından, ibadet, ahlak ve fazilet esası üzerine müesses bir gaye takip ettikleri için cemiyete; Üstadımız sonradan hem üye olmuş, hem de "Muhammed ismi umumun malıdır, tahdit kabul etmez." diye, o zamanın gazetelerinde yazdığı makalelerle, her Müslümanın o cemiyete dahil olmasını istemiş ve çoklarının dahil olmasını temin etmiştir.

Bu cemiyetin siyasi bir maksadı yoktur. Bilakis bu cemiyet idareye ve hükümete faydalı bir faaliyet içinde bulunmuştur. O zamanın karışıklığının yatıştırılmasında müspet rol oynamış bir topluluktur.

Sonra divan-ı harpte bu cemiyetin kurucuları da yargılanmış, bazıları nahak yere idam edilmiştir.

Üstadımız'a bu cemiyete dahil olup olmadığı divan-ı harpte sorulmuş, cevaben; “Maal iftihar, en küçük efradındanım. O cemiyetten olmayan dinsizlerden başka kimlerdir, söyler misiniz?”(1) diyerek mahkeme heyetine mukabelede bulunmuştur. Fakat bu cümleye şöyle bir şart getiriyor: "Fakat, benim târif ettiğim vecihle..." Mahkeme beraatle neticelenmiştir.

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfi, İki Mekteb-i Musibet Şehadet Namesi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...