Block title
Block content

"İyyakena’büdü ve iyyakenestain" demekle bütün mahlukat namına, tüm ibadatı ve istianatı Allah’a herkes takdim edebilir mi? Bizler için bu hakikat nasıl anlaşılmalıdır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan kâinat ağacının meyvesi olduğundan, bu ağacın bütün ibadetlerini Allah’a takdim edebilecek bir yaratılışa sahiptir. Bunun kemaliyle icra edilmesi insan-ı kâmillere mahsus olmakla birlikte, bizler de niyet ve tasavvur ile de olsa aynı manayı düşünebiliriz.

Şöyle ki:

Bütün mahlukatın “ma’budiyetten uzaklık notasında müsavi” olduğu gerçeğini düşündüğümüzde, her varlığın ancak Allah’a ibadet ettiğini ve etmesi gerektiğini rahatlıkla idrak ederiz. Bütün istekler de ancak ibadet edilen zata arz edilebileceğinden bütün istianatın yani bütün yardım dilemelerin de ancak Allah’ın dergâhına arz edilebileceğini hem aklen, hem vicdanen biliriz.

Böylece, bütün varlık âleminin de bizim namazda söylediğimiz gibi “iyya ke na’büdü ve iyya ke nestein” (ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.) dediklerine kanaat getiririz. Ancak, bizim aklen düşündüğümüz ve kanaat getirdiğimiz bu hakikatleri büyük zatlar müşahede etmekte, hissetmekte, zevk etmektedirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...