"İzdivaçtaki hikmet, yalnız kazâ-yı şehvet olsa, taaddüt bilâkis, olmalı. Halbuki, hattâ bütün hayvânâtın şehadetiyle ve izdivac eden nebâtâtın tasdikiyle sabittir ki, izdivacın hikmeti ve gayesi, tenasüldür." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, eğer izdivaçtaki hikmet, yalnız kazâ-yı şehvet olsa, taaddüt bilâkis, olmalı. Halbuki, hattâ bütün hayvânâtın şehadetiyle ve izdivac eden nebâtâtın tasdikiyle sabittir ki, izdivacın hikmeti ve gayesi, tenasüldür. Kazâ-yı şehvet lezzeti ise, o vazifeyi gördürmek için rahmet tarafından verilen bir ücret-i cüz’iyedir. Madem hikmeten, hakikaten, izdivaç nesil içindir, nev’in bekàsı içindir."

Evlenmenin tek gayesi şehvetin tatmin edilmesi olsa idi, çok evlenmeye gerek olmaz bir eş de yeterli olurdu. Ama evlenmenin asıl maksadı neslin devamı ve çoğalması ise, o zaman bir kadın yetersiz kalabiliyor, bu yüzden İslam çok evliliğe ruhsat veriyor. Çünkü erkek için çoğalma açısından bir kısıtlama bulunmuyor.

Şehvet lezzeti neslin çoğalmasına yardım eden bir dinamiktir. Şehveti evliliğin merkezine koymak ve bütün gayeyi ona hasretmek hayvanlıktan başka bir şey değildir.

"Elbette, bir senede yalnız bir defa tevellüde kabil ve ayın yalnız yarısında kabil-i telâkkuh olan ve elli senede ye’se düşen bir kadın, ekserî vakitte tâ yüz seneye kadar kabil-i telkih bir erkeğe kâfi gelmediğinden, medeniyet pek çok fahişehâneleri kabul etmeye mecburdur." (25.SÖZ)

Cümlesinde ise, sanki nefsine mağlup olup ve tek evliliğe de mahkum olan batının nesil için olmasa da şehvetin tatmini için arayışlara girip fahişehaneleri kabul etmesi, ilk cümleyle çelişki oluşturmaktadır. Oysa burada hem nesil için arayış içerisinde olan kişiler, hem de kazâ-yı şehvet noktasında eşiyle iktifa etmeyen ve yeni arayışlara giren kişiler kast edilmektedir. Burada asıl vurgulanmak istenen husus, tek evliliğin hem nesli çoğaltmak açısından sıkıntılı olduğu ve hem de nefsine mağlup olan insanları yeni arayışlara ittiği hakikatidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

hasanemreylmzz

"İzdivac eden nebâtât"ı açar mısınız?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Bitkiler de diğer canlılar gibi dişi ve erkeğin izdivacı yani birleşmesi ile üreyip çoğalırlar. İzdivacı sadece kadın ile erkeğin cinsel birleşmesi olarak görmemeliyiz. İzdivacın bir çok şekli ve çeşidi mevcuttur.

Bitkiler de bütün öteki canlılar gibi varlıklarını kendilerinden sonra gelenlere devam ettirmek için ürerler. Bitkilerin üreme ve çoğalma şekli hayvan ve insanlardan biraz daha farklı da olsa nihayetinde erkek ve dişi izdivacı ile olmaktadır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...