İzlediğim bir videoda, hadislerden yola çıkılarak, ahir zamanda Ehl-i sünnetin tek, yalnız ve gariban kalacağı ifade edilmektedır. Halbuki başta Nur cemaati olmak üzere bir çok ekibin güzel hizmetleri vardır. Bu hizmeti yapanlar Ehl-i sünnet değil midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ahir zaman, bir iki yılı ya da elli altmış seneyi içine alan kısa bir zaman dilimi değil, uzun bir süreç ve zaman dilimidir. Bu sürecin baş kısımlarında ehli hak olan Ehl-i sünnet garip ve yalnız kalacak ve üzerinde büyük baskılar ve zulümler olacakken, aynı sürecin ortası ve son kısımlarında durum aksine dönüşecektir. Hadisleri bu süreçlere göre yorumlamak ve anlamak gerekiyor.

Mesela Üstad Hazretlerinin yaşadığı çileli dönemde, imanı elde tutmak, ateşi elde tutmak gibi zor ve meşakkatli idi. Ama Üstad Hazretlerinin o çileli ve sürgünlerle geçen günleri meyvesini verip güzel günlerin doğmasına vesile olmuş ve oluyor. Bu sürece işaret eden başka hadisler de mevcuttur. Bu gibi hadisleri yeri ve konumuna göre anlamak gerekiyor. Yoksa Ehl-i sünnet ilelebet yalnız ve zayıf kalacak değildir. Elbette Ehl-i sünnet mensuplarının da kuvvetli olacağı ve galip geleceği güzel ve saadetli günler olacaktır.

Üstelik genişlemeyi ve güçlenmeyi, batılın tek kıstası ve ölçüsü almak çok yanlış olur. Tarihte nice hakikat erleri güç ve iktidar sahibi olup dünyaya adalet ve hakkaniyet tesis etmişlerdir. Osmanlı ve Selçuklular gibi. Aynı şekilde ahir zamanda mehdi ve talebeleri güçlenip ve genişleyip dünyaya huzuru ve adaleti tesis edeceklerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...