"İzzet-i ilmiye" nedir; günümüzde tatbik edilebilir mi, hangi durumlarda tatbik edilir? Şahısta izzet-i ilmiye olabiliyor, peki bir topluluğun izzet-i ilmiyesi var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İzzet-i ilmiye; ilmin haysiyeti, onuru, değeri, şerefi ve saygınlığı anlamlarına geliyor.

Mesela, bir alimin devlet kapısında el pençe bir vaziyet alması ilmin haysiyeti ile bağdaşmaz. Bu yüzden İslam alimleri tarih boyunca padişah ve yöneticilerin ayağına gitmedikleri gibi, hakikati yüzlerine çarpmaktan da imtina etmemişlerdir.

Yine İslam alimleri ilmi geçimliğe alet etmezler. Yani ilmi geçim sağlamak için bir araç olarak kullanmazlar. Üstadımız'ın hediye ve zekat kabul etmemesi de bu yüzdendir.

İslam alimleri ilimlerini makam, şan, şöhret gibi şeyleri elde etmekte asla ve kata bir basamak bir araç olarak kullanmazlar. Hatta şandan şöhretten yılandan, çıyandan kaçar gibi kaçarlar.

İslam alimleri ilimlerini, ilmi olmayanlar üzerinde, bir baskı, saygı adı altında bir tahakküm ve bir faziletfürüşluk aracı olarak da kullanmazlar. Mesela, avam insanlara el etek öptürmek, şahsi işlerini gördürmek, onların sayısal gücünden faydalanıp siyasi çıkarlar edinmek vs. bütün bunlar ilmin izzeti ile bağdaşmaz.

Alimin kılık kıyafeti, davranışları, oturması kalkması, insani ve sosyal ilişkileri de ilmin izzetine uygun olması gerekir. Mesela, ayağında kısa şort, ağzında sakız, oturuşu serbest olan bir alim tahayyül edemeyiz. Bu gibi şeyler ilmin izzeti ile bağdaşmadığı gibi, sünnete de uygun değildir.

İlmin izzetini korumanın zamanı mekanı olmaz, bu kaideler her dönem ve her mekan için geçerlidir. Yani evrensel değerlerdir. Bu değerler topluluklar ve toplumlar için de geçerlidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...