Block title
Block content

"İzzet ve azamet perdeyi iktiza eder." "İzzet" ve "azamet" aynı mı; varsa aralarındaki farkı açıklayabilir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İzzet", üstün olma, yüce olma, kıymetli olma, saygın olma anlamlarına geliyor.

"Azamet" ise büyüklük, kibirlilik, görkemlilik, heybetli olma halidir. Allah’ın ilmi, iradesi, kudreti, görmesi, işitmesi, konuşması sonsuz olduğu için, mutlak izzet sahibidir. Yani Allah her açıdan büyüklük ve kibriya sahibidir.

İzzet, azametin bir neticesi bir sonucu hükmündedir. Çünkü büyüklük ve kibriya vasfına sahip olmayan birisinin izzetli olması pek mümkün değildir. Yani izzet bir çatı ise, azamet de bu çatıyı ayakta tutan bir temel gibidir, temel olmadan çatı ayakta duramaz.

Farzımuhal olarak -haşa- Allah aciz, cahil, iradesiz, kör, sağır ve lal olmuş olsa idi, izzet sahibi olabilir miydi? Onu kimse takmaz Ona kimse saygı ve hürmette bulunmazdı. Demek izzet azametin bir neticesi oluyor.

Mesela, hiçbir gücü ve kuvveti olmayan aciz birisi, güç ve kuvvet noktasında zelil ve zavallıdır. Kudret açısından aciz ve zavallı bir adamın da izzetli olması mümkün değildir.

İnsanlık İbn-i Sina’ya neden hayranlık ve saygı duyar? Çünkü azametli bir ilme sahiptir. İlimde azametli olduğu için, insanlar ona kıymet verip üstün tutar. İlmi azametli olmasa idi izzetle anılmazdı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...