KAB-I KAVSEYN

Kab-ı Kavseyn, mi’rac mucizesinin en son ve en ileri safhasında, Peygamber Efendimizin (asm) rüyete mazhar olduğu manevî makamın ismidir.

Kavseyn iki yay demektir. Bu ifade mecazîdir. Risale-i Nur’da, Kab-ı Kavseyn için, “imkân ve vücub ortasında Kab’ı Kavseyn ile işaret olunan makam,” denilmektedir. İmkân, bütün mahlûkat âlemini, vücub ise, zât, şuunat, sıfat, efal ve esmânın tümünü ifade eder.

Mi’rac hadisesinde, Vacibü’l Vücut olan Allah, Sevgili Habibini (asm) bütün mahlûkat âlemlerini gerilerde bırakacak bir terakki yolculuğuna çıkarmış ve sonunda onu Kab-ı Kavseyn makamında rüyetine ve sohbetine müşerref kılmıştır.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...