Block title
Block content

"Kab-ı Kavseynden alıp dersimi bildim ki ayân, / O güzel nur-u bedi’, mânevî sultan olacak..." Kab-ı Kavseynden ders alması ne demektir? Efendimizin Mirac'ına mı işaret var?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kab-ı kavseyn: Kelime olarak, iki yay uzaklığı anlamındadır. Bu bir tabirdir. Yoksa, Allah ile kul arasında mekanı akla getiren bir  uzunluk birimi değildir. Ama, şunu diyebiliriz: Hazreti Peygamber Efendimi (asv), bütün imkan alemini geride bırakıp, mahiyetini idrak edemediğimiz ve edemeyeceğimiz bir makama varıp, Allah’ın Zatını, maddi cesedi ve dünya gözü ile görmüştür. Üstad Hazretleri, bu makamı, yani kab-ı kavseyni, imkan ve vücub ortası diye tarif ediyor. Yani, mahlukatın bitip tükendiği ve Allah’ın Zat-ı Akdesinin tezahür ettiği bir makam demektir. 

Şunu da iyi bilmek gerekir ki, bazı kavramlar ve isimler, hiçbir zaman tam ve ihata ile bilinemeyecek ve anlaşılamayacak şeylerin üstünde bir sembol ve bir alemdir. Kab-ı kavseyn kavramı da, anlaşılması zor olan imkan ve vücup ortası diye işaret edilen makam üzerinde bir semboldür, bir alemdir. Bu yüzden kab-ı kavseyni bir mekan olarak değil de, bir makam olarak ele almak daha isabetli ve sağlıklı olur.

Mekan kavramı ister istemez Allah’a bir mekan hayal ettiriyor ki; bu İslam inancı açısından çok riskli bir durum olur. Bu yüzden kab-ı kavseyni Hazreti Peygamber (asv)'in -mahiyetini bilmediğimiz bir şekilde- Allah’ı Zatı ile gördüğü bir makamdır, diye anlamak en salim yol olur.

Temsilde hata olmasın; güneş nasıl dünya sınırlarına girmeden, yani dünya mekanından münezzeh ve mukaddes olarak bize doğup tezahür ediyor ise, aynı şekilde Allah da zaman ve mekan sınırlarına girmeden, yani zaman ve mekandan münezzeh ve mukaddes olarak bize doğup tezahür edebilir. İşte kab-ı kavseyn ve cennetteki rü’yet, bu kabilden bir rü’yettir denilebilir. Allah bizi tecsim ve teşbih illetinden muhafaza etsin. Amin

Kab-ı kavseyn Peygamber Efendimizin (asv) hayatındaki en önemli ve en erişilmez makamdır. İki Cihanın Gülü (asv) bu makamda her şeyin kaynağı olan Zat-ı Akdesi gördü ki, hiçbir talim ve ilim bu makamın talim ve feyzine yetişemez. Allah’ı görmek ilim ve derslerin en azamı ve en ulvisidir.

Miraç aynı zamanda imanın altı rüknünün hakkelyakin bir talimi ve kudsi bir dersi niteliğindedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Emirdağı Hayatı | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2421 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...